Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Święcenia kapłańskie diakona Karola Spindy SCJ ...

Opublikowano: niedziela, 10 grudzień 2006

W niedzielę, 10 grudnia w czasie Mszy św. koncelebrowanej o godz. 11.00 diakon Karol Spinda SCJ przyjął sakrament święceń przez włożenie rąk Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. We Mszy św. wzięli także udział: Ksiądz Prowincjał Zgromadzenia Księży Sercanów Tadeusz Michałek, rektor Seminarium Misyjnego Księży Sercanów ks. Jan Strzałka wraz z alumnami, wielu księży sercanów z kraju i zagranicy, nowicjusze, postulanci oraz księża z dekanatu Lublin – Północ naczele z księdzem dziekanem kanonikiem Janem Miturą.

Na Mszy św. zgromadzili się rodzice, rodzeństwo, rodzina, przyjaciele księdza Karola oraz licznie zgromadzeni wierni. Cała wspólnota modliła się w intencji nowowyświęconego kapłana, dziękując Bogu za dar powołania i prosząc o potrzebne łaski dla niego.

Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór parafialny i chór kleryków z Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach.

Życzymy księdzu Karolowi, aby pełen łask Bożych szedł odważnie do ludzi, dając im zawsze świadectwo żywej wiary.

Zapraszamy do galerii

10. lecie scholi "Dobry Pasterz" ...

Opublikowano: sobota, 18 listopad 2006

W sobotę, 18 listopada Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczął się koncert z okazji 10. lecia istnienia scholi „Dobry Pasterz”. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Florian Gruca SCJ – opiekun scholi, a kazanie wygłosił ks. Radosław Warenda SCJ. Obecni byli także zaproszeni Książa - goście, którzy wspólnie z nami modlili się. Młodzież ze scholi dziękowała Panu Bogu za opiekę i błogosławieństwo podczas 10 lat śpiewu na chwałę Pana. Wdzięczność i radość wyraziła schola bogatą oprawą liturgiczną i śpiewem w czasie eucharystii.

Po Mszy św. odbył się wspaniały koncert wynagradzany oklaskami. Na zakończenie ks. Dariusz Bondyra w imieniu dyrektora szpitala Dziecięcego z ul. Chodźki przekazał list gratulacyjny scholi „Dobry Pasterz” z podziękowaniem za pomoc okazywaną dzieciom.

Jako ostatni zabrał głos ks. Proboszcz, który w ciepłych słowach bardzo serdecznie podziękował scholi za zaangażowanie w życie parafii, przygotowywanie oprawy muzycznej i śpiew w czasie uroczystości parafialnych i niedzielnej Mszy św. dla młodzieży o godz. 19.00.

Jednocześnie życzył dalszych sukcesów i rozwoju talentu muzycznego.

Zapraszamy do galerii

Śluby wieczyste s. Marii Bobrowskiej Franciszkanki Misjonarki Maryi ...

Opublikowano: niedziela, 22 październik 2006

W niedzielę, 22 października, w czasie Mszy św. o godz. 12.30 nasza parafianka s. Maria Bobrowska złożyła śluby wieczyste na ręce siostry Marii Spychalskiej, Przełożonej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. W uroczystości wzięły udział współsiostry z różnych placówek w Polsce i na Ukrainie. Mszy św. przewodniczył o. Cherubin Żyłka ofm, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ.

W czasie Mszy św. siostra Maria otrzymała obrączkę, jako szczególny znak jej przynależności do Boga oraz krzyż misyjny, który towarzyszyć jej będzie na drogach, na które posyła ją Pan. A Pan posłał ją do pracy w prowincji Polsko-Ukraińskiej w Kadłubie. Posłanie to odczytała na zakończenie Mszy św. siostra Przełożona Prowincjalna.

Cała parafia cieszy się i wyraża Bogu wdzięczność śpiewając Te Deum za to, że obdarzył s. Marię powołaniem do życia zakonnego.

Ludzką wdzięczność w imieniu całej wspólnoty parafialnej przekazały: dzieci, młodzież, mieszkańcy bloku, w którym mieszkała s. Maria i dorośli, składając gratulacje i życzenia.

Wszyscy modlimy się za s. Marię, wspieramy ją modlitwą i pomocą w posłudze dla dobra Kościoła i Zgromadzenia.

Zapraszamy do galerii

Tydzień Misyjny ...

Opublikowano: niedziela, 15 październik 2006

W niedzielę, 15 października, w naszym kościele gościły Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Podczas każdej Mszy św. a szczególnie na Mszy św. o godz. 11.00 siostry wraz z dziećmi śpiewały piosenki w obcych językach, prezentowały barwne stroje z wielu rejonów świata, w których znajdują się ich placówki misyjne. Dzieci modliły się za wszystkich chrześcijan, szczególnie tych najmniejszych i najuboższych, wysłuchały słów siostry Anny Kozłowskiej, która zachęcała je do modlitwy w intencji misji oraz do bycia misjonarzem w życiu codziennym. W procesji z darami dzieci w kolorowych strojach niosły świece symbolizujące wszystkie kontynenty świata.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało w Indiach w Ootacamund. Zrodziło się z misyjnych potrzeb Kościoła. Papież Pius IX zatwierdził je 6 stycznia 1877 roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego, która stała się patronalnym świętem Zgromadzenia.

Założycielką zgromadzenia była Francuzka, Helena de Chappotin, o imieniu zakonnym Maria od Męki Pańskiej. Od samego początku istnienia Zgromadzenie miało charakter uniwersalny. Jesteśmy katoliczkami- pisała Założycielka - i musimy pragnąć, by nasze powołanie było powszechne jak Kościół, nasza Matka. Ten uniwersalny wymiar powołania czerpała z kontemplacji odkupieńczej misji Chrystusa, który stał się Człowiekiem i umarł na krzyżu za wszystkich ludzi.

Od momentu założenia ideałem Zgromadzenia było formowanie wspólnot międzynarodowych, które same z siebie mają być ewangelizujące. Takie wspólnoty zapowiadają i przygotowują pełnię Królestwa, w którym wszystkie narody pojednane będą tworzyły jeden lud Boży.

Od początku istnienia Franciszkanki Misjonarki Maryi były posyłane przez Kościół. Uniwersalizm posłań przejawiał się w tym, że siostry osiedlały się według pragnienia Stolicy Apostolskiej w misjach zagranicznych najbardziej niebezpiecznych i oddalonych.

Licząca dzisiaj siedem i pół tysiąca członkiń misyjna rodzina Franciszkanek Misjonarek Maryi jest nadal bardzo mocno zaangażowana w misyjną działalność Kościoła na wszystkich kontynentach. By wypełnić swoją misję, często związaną z ryzykiem, potrzebują być dyspozycyjne i silne w wierze oraz gotowe opuścić wszystko i iść tam gdzie będą posłane.

W Prowincji Polskiej siostry żyją w 18 wspólnotach i pracują jako katechetki, pielęgniarki, asystentki socjalne, prowadzą przedszkole, świetlicę, domy dla dzieci niepełnosprawnych, angażują się w działalność duszpasterską prowadzoną przez Kościół.

Zapraszamy do galerii

Dzień Nauczyciela ...

Opublikowano: czwartek, 12 październik 2006

12 października o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich nauczycieli mieszkających i pracujących na terenie naszej parafii. Mszy św. z okazji Dnia Nauczyciela przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Sereda.

Nauczyciele po Mszy św. obejrzeli występ przygotowany przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej działającej przy naszej parafii. Uczniowie piosenkami i wierszami dziękowali swoim nauczycielom za cierpliwość i trud włożony w ich naukę i wychowanie.

Po krótkiej akademii nauczyciele zostali zaproszeni na wspólne spotkanie z księżmi z naszej parafii.

Zapraszamy do galerii

Obrzęd wpisania na listę do sakramentu bierzmowania ...

Opublikowano: niedziela, 01 październik 2006

W niedzielę, 1 października o godz. 19.00 podczas Mszy św. młodzież gimnazjalna w uroczysty sposób wyraziła wolę przygotowania się do sakramentu bierzmowania. Na ręce Ks. Proboszcza Floriana Grucy SCJ kandydaci złożyli podania, w których wyrazili szczerą intencję pogłębiania swojej wiary i poszerzenia wiedzy religijnej, aby w pełni skorzystać z owoców sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Zapraszamy do galerii

Spotkanie formacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza ...

Opublikowano: sobota, 30 wrzesień 2006

W sobotę, 30 września Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z opiekunem ks. Bartkiem Królem SCJ, wyjechała do Pliszczyna na swoje pierwsze spotkanie formacyjne w nowym roku szkolnym 2006/2007.

Spotkanie nasze rozpoczęliśmy Mszą św. w czasie której, modliliśmy się w intencji aspirantów, ministrantów i lektorów oraz ich rodzin. Po Mszy św. rozegraliśmy mecz piłki nożnej, a także uczestniczyliśmy w różnych konkursach i zabawach wymyślonych przez naszego opiekuna. Na zakończenie spotkania rozpaliliśmy ognisko i jedliśmy pieczone kiełbaski.

Zapraszamy do galerii

Obrzęd błogosławieństwa tornistrów ...

Opublikowano: niedziela, 10 wrzesień 2006

 

 W niedzielę, 10 września w czasie Mszy św. o godz. 11.00 ks. Bartłomiej Król SCJ pobłogosławił tornistry i przybory szkolne dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny:

 

 

 

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław przybory szkolne, pobłogosław tych, którzy będą nimi się posługiwać, wzrastając w mądrości i w wierze, spełnij to, czego pragną i daj im radość z oczekiwanych wyników i duchowego wzrostu. Napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij na drodze wiary. Prosimy Cie o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Na koniec Mszy św. udzielił specjalnego błogosławieństwa:

Panie Jezu Chryste, Ty wielką miłością otaczałeś dzieci i błogosławiłeś je. Ty powiedziałeś: „Kto przyjmuje jedno z dzieci, Mnie przyjmuje”. Prosimy Cię, błogosław naszym dzieciom i oświeć ich umysły, wzmocnij wolę, aby zawsze szli drogą Twoich przykazań. Niech wzrastają w latach, mądrości i Twojej łasce, niech odważnie wyznają wiarę w Ciebie i niech Ciebie miłują ponad wszystko. Broń ich od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, by z czystym sumieniem zdążali do Twojego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy: by pilnie uczyli się zdobywając jak najwięcej wiedzy, mieli wielu kolegów i koleżanek, pokochali swoją szkołę, poznawali życie i działalność Pana Jezusa, pogłębiali swoją wiarę oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nauki w szkole.

Zapraszamy do galerii

Koncert Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS ...

Opublikowano: czwartek, 29 czerwiec 2006

W dniu 29 czerwca o godz. 19.00 w naszym kościele odbył się koncert Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos pod dyrekcją Borysa Somerschafa. Koncert realizowany był przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Męski Zespół Wokalny KAIROS należy do tej nielicznej grupy polskich chórów, które pasjonują się wykonywaniem muzyki kościołów wschodnich. Zawarta w niej głębia i tajemniczość pozwala każdemu odnaleźć w niej coś dla siebie. Fascynuje, odświeża i nadaje sił do tego, by nawet w najtrudniejszych meandrach życia odnaleźć jego ukryty sens.

Repertuar zespołu jest bardzo szeroki. Obejmuje utwory współczesne i średniowieczne pochodzące z tradycji kościołów Wschodu i Zachodu. Są to więc nie tylko utwory rosyjskie czy ukraińskie, ale również ormiańskie, gruzińskie, greckie, korsykańskie oraz wywodzące się z muzyki Gospel.

Zespół „Kairos” podczas swojej dotychczasowej działalności dał prawie 70 koncertów w wielu filharmoniach i kościołach w Polsce i za granicą (np. Lwów, Berlin). Jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2005.

Do najważniejszych osiągnięć Zespołu należą:

  • nagranie ścieżki dźwiękowej do filmu „Wiedźmin”,
  • nagranie piosenki „Powoli, spokojnie” (w wykonaniu Fiolki Najdenowicz) promującej film „Quo Vadis” (reż. J. Kawalerowicz),
  • wydanie płyty o głęboka tajemnico z rosyjskimi, ormiańskimi i gruzińskimi śpiewami tradycyjnymi.

 

Twórcą   i   liderem   Zespołu   jest   Borys   Somerschaf - dyrygent,  kompozytor i   wokalista,   absolwent   Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Jest on autorem muzyki do wielu spektakli teatralnych (np. „Ferdydurke”) i seriali telewizyjnych (m.in. Klasa na obcasach, Miodowe lata), a jako kierownik chóru i zespołu solistów uczestniczył w nagraniu polskich wersji filmów dla dzieci: Anastazja, Mulan, Książę Egiptu, Toy Story II, Król Lew II, Pocachontas II, Bambi, Dzwonnik z Notre Dame, Grinch, Piękna i Bestia i wielu innych. Uczestniczył w nagraniu kilkunastu płyt z polską muzyką klasyczną i rozrywkową (m.in. Cantus Firmus, Ars Nova, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, Obywatel G.C., Bajm, Jacek Kaczmarski, Michał Bajor, Zbigniew Preisner).

Zapraszamy do galerii

Uroczystość Bożego Ciała ...

Opublikowano: czwartek, 15 czerwiec 2006

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Pośrednią „autorką”, inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.

Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

Papież Urban IV w roku 1264 wprowadził do Rzymu uroczystość Bożego Ciała. Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy tam kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się zamiast monstrancji.

Papież Jan XXII (1334) zatwierdził święto Bożego Ciała na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277.

Od wieku XV wprowadzono wszędzie procesje, które są prawdziwym triumfem, jedyną w swoim rodzaju paradą i manifestacją religijną.

Dzisiaj, 15 czerwca wyszliśmy na ulice naszego osiedla w uroczystej procesji eucharystycznej, by wyznać naszą wiarę w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny.

Mszy św. i procesji eucharystycznej przewodniczył ks. proboszcz Florian Gruca SCJ.

Zapraszamy do galerii