Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Odpust parafialny ...

Opublikowano: niedziela, 29 kwiecień 2007

W niedzielę, 29 kwietnia nasza wspólnota parafialna pw. Dobrego Pasterza przeżywa dzień Odpustu Parafialnego.

O godz. 12.30 została odprawiona uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczył ks. kan. Janusz Latoch proboszcz z par. św. Faustyny Kowalskiej z Jakubowic Konińskich. Kazanie wygłosił ksiądz Rektor Nowicjatu Księży Sercanów ks. Sławomir Kamiński SCJ.

Zapraszamy do galerii

Wizytacja kanoniczna ...

Opublikowano: niedziela, 15 kwiecień 2007

Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Jest ona czasem nie tylko sprawdzania, ale przede wszystkim jest okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywania drogi na przyszłość. W tradycji chrześcijańskiej biskupi są kontynuatorami misji apostołów. Biskupi, we wspólnocie z Papieżem, tworzą Urząd Nauczycielski Kościoła. Leży on w kompetencji tych, którzy są powołani do posługi nauczania w dziedzinie wiary i moralności,na mocy autorytetu otrzymanego przez Chrystusa. Nauka Kościoła jest dziełem Urzędu Nauczycielskiego, który naucza na podstawie autorytetu, jakiego Chrystus udzielił Apostołom i ich następcom.

15 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej wizytację kanoniczną, którą przeprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło.

Duszpasterze wraz z wiernymi zgromadzili się przed głównym wejściem do kościoła o godz. 7.30, by powitać księdza Biskupa. Po ucałowaniu przez Niego Krzyża jako wyrazu jedności z wyznającą przed Nim wiarę wspólnotą i pokropieniu wiernych wodą święconą na znak przynoszonego przez Biskupa błogosławieństwa, procesyjnie, przy śpiewie pieśni Ecce Sacerdos Magnus - Oto Kapłan Wielki - wykonanej przez chór parafialny, wprowadziliśmy naszego Gościa do świątyni.

W chwili ciszy modliliśmy się wspólnie przed Najświętszym Sakramentem, a następnie zachęceni wezwaniem Ks. Proboszcza prosiliśmy Boga za Biskupa Mieczysława i Jego posługę pośród nas:

Wszechmogący wieczny Boże, który dokonujesz wielkich dzieł miłosierdzia, udziel Twojemu słudze Mieczysławowi oraz zebranej tu społeczności łaski Ducha Świętego i zlej na nas obfite Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Odpowiedzią Księdza Biskupa w modlitewnym dialogu z wiernymi była oracja z tytułu naszej parafii:

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Później nastąpiły powitania. W imieniu całej parafii Księdza Biskupa witali Państwo Anna i Zbigniew Daniłkowie, następnie ksiądz proboszcz Florian Gruca SCJ, który złożył także sprawozdanie z życia religijnego parafii. Część wstępną zakończył Ksiądz Biskup pozdrowieniami. Po czym rozpoczęła się Msza św. z udziałem grup duszpasterskich: Kołem Żywego Różańca, Arcybractwem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Apostolstwem Dobrej Śmierci, Kołem Przyjaciół Radia Maryja, Sercańską Wspólnotą Świeckich, Chórem Parafialnym, Legionem Maryi, Anonimowymi Alkoholikami. Przedstawiciele tych grup włączyli się w oprawę liturgiczną Mszy św. Po Jej zakończeniu Ksiądz Biskup spotkał się z nimi w kościele.

O godz. 9.30 została odprawiona kolejna Msza święta. Jak w każdą niedzielę, oprawę liturgiczną Mszy św. przygotował Ruch Domowego Kościoła. Najmłodsi parafianie wraz z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami, a także Liturgiczna Służba Ołtarza, Oaza Dzieci Bożych, Mali Misjonarze, dzieci ze Świetlicy parafialnej i Schola Dziecięca spotkali się z Księdzem Biskupem w czasie Mszy św. o godz. 11.00.

W czasie Mszy św. o godz. 12.30 Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 94 młodym parafianom. We Mszy św. wzięli udział świadkowie bierzmowanych, ich rodzice, rodzeństwo, rodzina i parafianie. Po jej zakończeniu młodzież zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z Księdzem Biskupem (zapraszamy do galerii z sakramentu bierzmowania).

W godzinach popołudniowych Ksiądz Biskup spotkał się ze wspólnotą zakonną, w której uczestniczył także przybyły do Lublina ordynariusz diecezji helsińskiej Ks. Biskup Józef Wróbel – sercanin. Później Ks. Biskup Mieczysław dokonał wizytacji kancelarii.

Oprawę liturgiczną Mszy św. o godz. 17.00 przygotowali przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas, Zespołu do Spraw Bezrobotnych i Rady Duszpasterskiej. Po zakończeniu Mszy św. Ksiądz Biskup spotkał się z Radą Duszpasterską. Ks. Proboszcz przedstawił członków Rady, którzy dzielili się radościami i problemami, z którymi spotyka się parafia. Ostatniej już Mszy św. o godz. 19.00, tzw. Młodzieżowej, przewodniczył Ksiądz Biskup. Obecni na niej byli członkowie grup młodzieżowych: duszpasterstwo młodzieży studiującej i pracującej, redakcji gazety parafialnej „Pasterz”, Oazy Młodzieżowej, Scholi Młodzieżowej, Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Młodzież przygotowała oprawę liturgiczną „swojej” Mszy św.

Na jej zakończenie Ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ podziękował Księdzu Biskupowi za wizytację w naszej parafii. W imieniu wszystkich parafian słowa wdzięczności wypowiedzieli przedstawiciele młodzież – Paulina Kowalczyk i Tomasz Daniłko.

Na Mszę św. młodzieżową przybyli także księża z dekanatu Lublin – Północ i po jej zakończeniu spotkali się z dostojnym Gościem w domu zakonnym.

Ks. Biskup Mieczysław Cisło podczas każdej Mszy św. głosił Słowo Boże do wszystkich zebranych, podkreślając udział poszczególnych grup apostolskich i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Zapraszamy do galerii

Triduum Paschalne ...

Opublikowano: piątek, 06 kwiecień 2007

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

 

 

Zapraszamy do galerii

 

 

 

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Uobecniając w wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej krwawą Ofiarę Chrystusa na krzyżu, Kościół nie sprawuje bezkrwawej Ofiary Eucharystycznej. Na dzisiejszą celebrację składała się liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja drzewa krzyża oraz Komunia święta.

Całość zakończyło przeniesienie Chrystusa Eucharystycznego do Grobu, gdzie pozostanie aż do nocy zmartwychwstania.

Zapraszamy do galerii

 

MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ

Liturgia Wigilii Paschalnej, poprzez którą uczestniczyliśmy w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, składała się z kilku części.

Pierwszą była liturgia światła, gdzie Zmartwychwstały Jezus objawi się nam w znaku świecy paschalnej, jako Światłość rozświetlająca ciemności grzechu i śmierci.

Druga część to liturgia słowa, mówiąca o wielkich dziełach Bożych w historii narodu wybranego, których zwieńczeniem stało się zmartwychwstanie Chrystusa.

W trzeciej części, w liturgii chrzcielnej, wspominaliśmy swój własny chrzest, przez który zostaliśmy włączeni w tę zbawczą tajemnicę Syna Bożego.

Ostatnią część stanowiła liturgia eucharystyczna, gdzie we wspólnocie ludzi ochrzczonych spożywaliśmy Pokarm, dający życie wieczne.

Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Florian Gruca SCJ.

Zapraszamy do galerii

 

MSZA ŚW. REZUREKCYJNA

 

 

 

Zapraszamy do galerii

 

 

 

Druga rocznica śmierci Jana Pawla II ...

Opublikowano: poniedziałek, 02 kwiecień 2007

 

2 lata temu, 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37 świat obiegła wiadomość: Ojciec Święty, Jan Paweł II, nie żyje. Po 26-letnim pontyfikacie odszedł Papież, którego już za życia zwano Wielkim. Po jego śmierci wśród pielgrzymów na placu św. Piotra pojawiły się transparenty z napisem "Santo subito" - "święty natychmiast".

 

W tym dniu, o godz. 21.00 w naszej parafii modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego papieża Jana Pawła II.

Zapraszamy do galerii

Niedziela Palmowa ...

Opublikowano: niedziela, 01 kwiecień 2007

Kościół obchodzi dzisiaj pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus, jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie święte Miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo. Mimo wiwatujących tłumów, wie, co Go w tym mieście spotka. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Jednak inauguruje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.

Triumfalny wjazd do miasta świętego jest zapowiedzią owego „niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy „ z mocą i w majestacie” przyjdzie w chwale na końcu świata. Symbolizuje to procesja z palmami, w której idziemy za Chrystusem Królem, jak owi święci i błogosławieni w Królestwie Niebieskim.

Zapraszamy do galerii

Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla ...

Opublikowano: piątek, 30 marzec 2007

W piątek, 30 marca po Mszy św. o godz. 18.00 została odprawiona droga krzyżowa ulicami osiedli. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni wierni. Teksty do jej rozważań przygotowali przedstawiciele Domowego Kościoła. Krzyż nieśli przedstawiciele wszystkich grup duszpasterskich w parafii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, za wspólną modlitwę i udział w drodze krzyżowej.

Zapraszamy do galerii

Przygotowanie do I Komunii św. ...

Opublikowano: niedziela, 25 marzec 2007

W niedzielę 25 marca o godz. 15.00 w kościele odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w czasie której, rodzice powierzali miłosiernemu Bogu swoje dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej. Prosili Boga, by ich dzieci potrafiły udźwignąć krzyż swoich codziennych dziecięcych obowiązków. I by oni, jako rodzice towarzyszyli im w ich drodze i w odpowiedni sposób pomagali.

Następnie w czasie Mszy św., której przewodniczył ks. Bartłomiej Król SCJ zostały poświęcone książeczki, które mają być dla dzieci przewodnikiem po bogactwie modlitw. Niech pomagają one dzieciom zbliżyć się do Boga, który jest Miłością.

Zapraszamy do galerii

Uroczyste zakończenie misji świętych ...

Opublikowano: piątek, 23 marzec 2007

W piątek, 23 marca zakończyliśmy renowację misji św. W czasie każdej Mszy św. księża misjonarze udzielali błogosławieństwa Bożego połączonego z możliwością uzyskaniem odpustu zupełnego. Po Mszy św. ks. Proboszcz odprawił nabożeństwo, w czasie którego zawierzył całą parafię Miłosierdziu Bożemu. Po Mszy św. o godz. 19.00 obraz Miłosierdzia Bożego został przeniesiony do bocznej kaplicy, gdzie umieszczono go na wcześniej przygotowanym miejscu. Poprzez misje o Miłosierdziu Bożym w sposób publiczny w parafii rozpoczęto kult Miłosierdzia Bożego.

Na zakończenie przedstawiciele parafii podziękowali księżom misjonarzom: ks. Maciejowi Moskwie SCJ i ks. Przemysławowi Kozakowi SCJ za przeprowadzenie misji.

Zapraszamy do galerii

Poświęcenie krzyża misyjnego ...

Opublikowano: czwartek, 22 marzec 2007

W czwartek, 22 marca, po Mszy św. o godz. 18.00 został poświęcony krzyż misyjny i odbyło się nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego. Nabożeństwo prowadził ks. Maciej Moskwa SCJ – misjonarz. W uroczystej procesji wokół kościoła poświęcony krzyż nieśli kapłani, przedstawiciele ojców, matek, młodzieży, dzieci, osób chorych. W czasie jej trwania rozważane były teksty dotyczące krzyży w życiu poszczególnych przedstawicieli niosących krzyż, przeplatane pieśniami. Grupa mężczyzn postawiła krzyż na miejscu wcześniej przygotowanym. Później nastąpiło wyznanie wiary, błogosławieństwo i osobiste oddanie czci Krzyżowi Świętemu przez ucałowanie. Bardzo licznie zgromadzeni wierni oczekiwali z wielką wiarą, w zadumie i rozmodleniu, by oddać Mu cześć.

 

 

Ten krzyż stanął w miejscu historycznym dla naszej parafii. Wcześniej stał tam krzyż metalowy, który postawili parafianie 28 czerwca 1985 r. na niezabudowanym jeszcze terenie (obecnie przy ul. Lipińskiego 17 i 19). Wierni modlili się przy nim, czuwali, wypraszając u Boga i u władz Lublina pozwolenie na budowę kościoła. Decyzja władz Lublina dotycząca lokalizacji kościoła była inna. Parafia otrzymała pozwolenie na budowę kościoła przy ul. Radzyńskiej.

Zapraszamy do galerii

Procesja różańcowa ...

Opublikowano: środa, 21 marzec 2007

 

W środę, w kolejnym dniu misji św., po Mszy św. o godz. 18.00 została odprawiona w kościele procesja różańcowa, której przewodniczył ks. Maciej – misjonarz. W czasie modlitwy różańcowej były rozważane tajemnice światła połączone z odpowiednimi do danej tajemnicy pieśniami i modlitwami wstawienniczymi.

 

Dzieci niosły różaniec, a modlitwę odmawiali przedstawiciele dzieci, młodzieży, matek, ojców i sióstr zakonnych.

Zapraszamy do galerii