Wnętrze...

W 1987 r. rozpoczęto budowę nowoczesnego kompleksu sakralnego przy ul. Radzyńskiej 3, w skład którego wchodzi świątynia, pomieszczenia klasztorne i parafialne w wykonaniu architekta Stanisława Machnika z Lublina.

Wystroju wnętrza pod kierunkiem architekta Józefa Dutkiewicza z Krakowa dokonali: malarz Adam Suzin, rzeźbiarz Michał Batkiewicz, kamieniarz Andrzej Cekiera.