„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

W sprawach formalnym do zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Rezerwacja daty ślubu odbywa się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i nie może przekroczyć 1 roku.

Jeśli oboje narzeczeni zamieszkują poza parafią Dobrego Pasterza w Lublinie, zobowiązani są do dostarczenia zgody na przeprowadzenie wszelkich formalności związanych ze ślubem przed spisaniem protokołu przedmałżeńskiego. Taką zgodę należy pobrać od proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Obowiązki narzeczonych:

Obowiązki narzeczonych:

 1. Ukończenie katechezy przedmałżeńskiej dla narzeczonych.
 2. Udział w skupieniu przedślubnym (w jednym z duszpasterstw dla narzeczonych).
 3. Trzykrotne spotkanie w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.
 4. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej:
  • pierwsza - w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński,
  • druga - tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeńskiego.
 5. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
 6. Narzeczeni proszą organistę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa.
 7. Narzeczeni uzgadniają w kancelarii kwestię dekoracji kościoła.
 8. Dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
  1. pierwsze spotkanie:
   • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
   • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
   • umówienie się na drugie spotkanie;
  2. drugie spotkanie:
   • narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
   • rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich, a przy zaniedbaniach w katechezie szkolnej egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm),
   • omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Metropolitalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

W kościele i przed kościołem zabronione jest sypanie konfetti, płatek róż i ryżu. Dozwolone jest na placu przed kościołem użycie drobnych monet lub cukierków. 


Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.


Chcąc jak najlepiej przeżyć uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowujecie się wewnętrznie i zewnętrznie. Wewnętrznie: poprzez szereg konferencji, spotkań, skupienie i sakrament pokuty i pojednania. Zewnętrznie: poprzez oprawę liturgiczną i wystrój kościoła. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom parafia przygotowała propozycję wystroju kościoła. Można ją zobaczyć na poniższych zdjęciach. Zachęcamy do korzystania.

 

 


MODLITWA NARZECZONEGO MODLITWA NARZECZONEJ

Panie Jezu! Proszę Cię w intencji N.,
którą; wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa
i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony
oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje
Twoją Niepokalaną Matkę, Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną,
jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym
i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa,
byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci,
z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym,
bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia
i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu !

Amen

Panie Jezu! Postawiłeś na drodze mego życia N.,
któremu zawierzyłam,
i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności
lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu,
a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca
i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko
i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą
Twego opiekuna, Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość
i podporządkowywać własne ciało
w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie
powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny
i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu!

Amen