Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Błogosławieństwo wina ...

Opublikowano: wtorek, 27 grudzień 2005

We wtorek, 27 grudnia obchodziliśmy wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W czasie Mszy św. po modlitwie po komunii ks. Proboszcz pobłogosławił wino i podawał wiernym do spożycia

Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej.

Pobłogosław + to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zapraszamy do galerii

Świąteczna pomoc ...

Opublikowano: sobota, 10 grudzień 2005

W sobotę, 10 grudnia w godz. 9.00 - 15.00 przedstawiciele grup duszpasterskich w parafii przeprowadzili zbiórkę żywności trwałej, środków czystości, artykułów piśmienniczych i zabawek dla dzieci w następujących sklepach: MERKURIUSZ, HERMES, ALDIK, GROSZEK, COMEX, SAWANA, AWEXIM i KODI. Oprócz tego parafialnie składali żywność trwałą w kancelarii parafialnej. Parafialny Zespól Caritas przygotuje paczki dla najbardziej potrzebujących w naszej Parafii.

Składamy serdeczne podziękowania Prezesom i Kierownikom sklepów, w których odbyła się zbiórka żywności, członkom grup duszpasterskich i wszystkim, którzy dzielili się z najbardziej potrzebującymi.

Zapraszamy do galerii

Akatyst ku czci Bogurodzicy ...

Opublikowano: czwartek, 08 grudzień 2005

W czwartek, 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. o godz. 18.00 został wykonany Akatyst przez scholę młodzieżową.

Formą naszej modlitwy jest starożytny hymn liturgiczny - Akatyst, który do dziś jest obecny w liturgii bizantyjskiej, używanej między innymi przez Kościół Prawosławny.

 

Treść hymnu skoncentrowana jest wokół tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła. Śpiew kantora rozpoczyna każdą strofę, prezentującą wydarzenia i tematy z życia Maryi i Jezusa. Mają kierować naszą myśl ku istocie proklamowanej tajemnicy. Wyznaniem wiary są słowa Alleluja – chwalmy Pana, które są naszą odpowiedzią na objawienie się Syna Bożego. Następnie chór podejmuje radosne Witaj, które jest uzupełnione o szereg obrazów, zaczerpniętych z Pisma Świętego i religijnego doświadczenia, a będących okrzykiem zachwytu ku czci Bogurodzicy.

Następujące po sobie i dopełniające się obrazy, ożywiając modlitwę i kontemplację, wprowadzają nas coraz głębiej w misterium: od tego, co ukazuje się naszym zewnętrznym zmysłom, do tego, w co można tylko wierzyć; od historii zapisanej na kartach Ewangelii, do wiary, którą Kościół wyznaje i którą żyje. Każda część kończy się po wielokroć powtarzanym wezwaniem Witaj Oblubienico Dziewicza.

Ważnym elementem wpisanym w liturgię jest Ikona Matki Bożej, która jest po wielokroć okadzana. Symbolizuje to cześć, jaką pragniemy oddać Tej, która jest mostem między niebem a ziemią, Rodzicielką Syna Bożego, Tą, która Wskazuje Drogę. Unoszący się kadzidlany dym to nasze modlitwy i prośby zanoszone do Boga za pośrednictwem Maryj. Woń wypełniającego świątynie dymu ma nas oczyszczać i przenikać, abyśmy się stali wonią Chrystusową w dzisiejszym świecie.

Na końcową część nabożeństwa składa się zaczerpnięta z liturgii bizantyńskiej Litania Pokoju oraz akt zawierzenia siebie samych Najczystszej Pani i Królowej naszej.

Zapraszamy do galerii

Goście z Indii ...

Opublikowano: niedziela, 27 listopad 2005

 

W niedzielę, 27 listopada w czasie Mszy św. o godz. 9.30 modlili się z nami księża ze Zgromadzenia Synów Niepokalanego Poczęcia ks. Sadzi John i ks. Siby George. Księża pochodzą z Indii i mieszkają w Krakowie spełniając swoją posługę zgodnie z charyzmatem swego Założyciela.

Zapraszamy do galerii

 

Błogosławieństwo nowej chrzcielnicy ...

Opublikowano: niedziela, 20 listopad 2005

W niedzielę, 20 listopada Mszy św. koncelebrowanej o godz. 9.30 przewodniczył i dokonał obrzędu błogosławieństwa nowej chrzcielnicy J. E. Ksiądz Biskup Józef Wróbel SCJ ordynariusz diecezji helsińskiej.

Księdzu Biskupowi dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy zdrowia, obfitych łask Bożych w prowadzeniu wiernych do świętości.

Zapraszamy do galerii

Spotkanie z moderatorem Sercańskiej Wspólnoty Świeckich ...

Opublikowano: niedziela, 06 listopad 2005

 

Dzień 6 listopada 2005 dla Sercańskiej Wspólnoty Świeckich parafii Dobrego Pasterza pozostanie na długo w pamięci. Był to czas spotkania z moderatorem ogólnopolskim SWŚ – ks. Józefem Gawłem SCJ. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 uroczystą Eucharystią, celebrowaną przez ks. J. Gawła SCJ i ks. Cz. Koniora SCJ.

 

Podczas homilii ks. moderator zwrócił m.in. szczególną uwagę na konieczność głoszenia dzisiejszemu światu Ewangelii nadziei. To zadanie – powiedział – stoi też przed członkami Sercańskiej Wspólnoty Świeckich. Oddanie i poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa oraz codzienna adoracja wynagradzająca winna towarzyszyć prawdziwemu czcicielowi Serca Jezusowego – zdaniem ks. moderatora.

Po Mszy Świętej ks. Józef Gaweł SCJ wygłosił konferencję poświęconą adoracji Najświętszego Sakramentu, dając liczne przykłady z życia założyciela Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego – O. Leona Dehona oraz innych świętych.

Podsumowaniem tej konferencji były słowa ks. J. Twardowskiego:

Módlmy się bo inni się nie modlą

Wierzymy bo inni nie wierzą

Umieramy za tych co nie chcą umierać

Kochamy bo innym serce wychłódło

Następnie przy herbacie rozmawialiśmy o celach statutowych Sercańskiej Wspólnoty Świeckich i naszych planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować księdzu moderatorowi ogólnopolskiemu – Józefowi Gawłowi SCJ, naszemu opiekunowi ks. Czesławowi Koniorowi oraz księdzu proboszczowi Florianowi Grucy za Ich obecność z nami.

Zapraszamy do galerii

Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszych rodzinach ...

Opublikowano: niedziela, 16 październik 2005

W sobotę, 15 października, w czasie uroczystej Mszy św. na Placu Zamkowym, odprawionej na zakończenie Peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji, dziękowaliśmy Panu Bogu za duchowe owoce Nawiedzenia naszych parafii. Po Mszy św. zostały pobłogosławione Obrazy Nawiedzenia dla naszych rodzin.

 

W niedzielę, 16 października, w czasie Mszy św. ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ przekazał rodzinom Obrazy Nawiedzenia.

Zapraszamy do galerii

Nowi aspiranci i ministranci ...

Opublikowano: niedziela, 09 październik 2005

W niedzielę, 9 października, powiększyła swoje grono Liturgiczna Służba Ołtarza.

W czasie uroczystej Mszy św. o godzinie 11.00, sprawowanej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Floriana Grucy SCJ, 10 ministrantów wyraziło swą gotowość wypełniania zadań ministranckich. Podczas tej Mszy św. 3 chłopców przyjęło komże i tym samym zostali oni włączeni do grupy aspirantów.

 

Wszyscy oni zostali wcześniej odpowiednio przygotowani do pełnienia powierzonych im zadań.

Nowo przyjętym do Liturgicznej Służby Ołtarza życzymy wiele radości z głębszego przeżywania Eucharystii oraz gorliwego wypełniania swych zadań na chwałę Boga i ku doskonaleniu swej duszy.

Zapraszamy do galerii

25. lecie Kół Żywego Różańca ...

Opublikowano: piątek, 07 październik 2005

Jubileusz to dzień radości i wdzięczności. Taki szczególny dzień przeżywała parafia pw. Dobrego Pasterza 7 października 2005roku. 25 lat temu, w święto Matki Bożej Różańcowej w kaplicy Księży Sercanów przy ul. Leśmiana, czciciele Matki Bożej założyli apostolat Żywego Różańca, aby podjąć nieustanną modlitwę dziękczynno – błagalną za grzechy całego świata.

 

7 października bieżącego roku członkowie 18 Kół Żywego Różańca uczestniczyli w uroczystej Eucharystii o godz. 18.00, dziękując Maryi – Królowej Różańca za Jej obecność, łaski jakimi jesteśmy obdarzani, przepraszając za grzechy swoje i bliźnich.

Eucharystia miała wyjątkowy charakter. Oprawa liturgiczna przygotowana została przez zelatorów Żywego Różańca. Do uświetnienia Mszy świętej przyczynił się także chór parafialny, który zajął się oprawą muzyczną tej uroczystości.

Należy zaznaczyć, że opiekunem Kół Żywego Różańca jest od dwóch lat ks. proboszcz Florian Gruca SCJ, który przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. Ks. Proboszcz w homilii podkreślił znaczenie modlitwy różańcowej w życiu każdego człowieka, przypominając prośbę Matki Najświętszej wyrażaną podczas objawień (Lourdes, Fatami): „Odmawiajcie codziennie różaniec”.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował wszystkim za modlitwę, a szczególne podziękowanie skierował do zelatorów Kół Różańcowych za ich posługę w tym apostolacie i wręczył legitymacje dla wszystkich członków Kół Żywego Różańca naszej parafii. Skierował też apel do tych, którzy chcieliby przystąpić do tego apostolatu.

Po Mszy św. odbyła się uroczysta agapa w salce parafialnej.

Zapraszamy do galerii

Nowa chrzcielnica ...

Opublikowano: środa, 14 wrzesień 2005

 

We wtorek, 14 września została zamontowana nowa chrzcielnica w naszym kościele.

Została wykonana z marmuru w nawiązaniu do stylu urządzenia prezbiterium. Podstawa chrzcielnicy wykonana jest z marmuru „Marianna Biała” oraz obudowa granitowa chrzcielnicy (p. Władysław Maciejewski – Dubie k/ Rudawy).

Misa i nakrywa chrzcielnicy wykonana z blachy mosiężnej polerowanej i lakierowanej lakierem proszkowym bezbarwnym (Artystyczna Pracownia Ślusarska „Słowik” – p. Krzysztof Krasiński - Kraków).

Na nakrywie chrzcielnicy przymocowany jest odlew rzeźby w brązie św. Jana Chrzciciela (Warsztat Artystyczny – p. Marian Wasilewski – Kraków).

Cyzyferka rzeźby św. Jana Chrzciciela, srebrzenie rzeźby, złocenie krzyża (Warsztat Złotniczy – p. Adam Dziedzic – Kraków).

Montaż – p. Andrzej Cekiera - Kraków

Projekt całości opracował i nadzór prowadził – p. Józef Dutkiewicz – Kraków.

Składamy serdeczne Bóg zapłać rodzicom i dzieciom pierwszokomunijnym oraz bierzmowanym za pokrycie kosztów związanych z zakupem i zamontowaniem chrzcielnicy.

Oto kilka zdjęć przedstawiających zamontowanie naszej nowej chrzcielnicy .

Nowi kandydaci do służby ministranckiej ...

Opublikowano: niedziela, 19 czerwiec 2005

W niedzielę, 19 czerwca w czasie Mszy św. o godz. 11.00 ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ przyjął 8 chłopców, którzy pragnął rozpocząć czas przygotowania i próby, by służyć przy ołtarzu Pana.

„Spojrzyj na nasze dobre chęci. Umocnij naszą wolę. Zachowaj od zniechęcenia” – tymi słowami kandydaci modlili się do Pana.

 

Wszystkim chłopcom życzymy wytrwałości i zapału w służbie przy ołtarzu, a św. Jan Berchmans – patron ministrantów, niech ich wspiera w dobrych postanowieniach.

Zapraszamy do galerii

Matka Boża Częstochowska jest już z nami ...

Opublikowano: wtorek, 14 czerwiec 2005

 

We wtorek, 14 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. O godz. 15.45 rozpoczęło się w kościele Nabożeństwo Oczekiwania, po nim wyruszyła procesja po Obraz do granic parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obraz Pani Jasnogórski nieśli przedstawiciele: ojców, matek, młodzieży męskiej i żeńskiej, róż różańcowych i kapłani. Cudowny Obraz Czarnej Madonny powitał ks. Proboszcz, dzieci, młodzież i rodzina.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Artur Miziński, kapłani zakonni i diecezjalni.

Przez cały czas Nawiedzin Maryi bardzo licznie gromadzili się parafianie na osobistej modlitwie.

 

O północy Mszę św. sprawowali w intencji powołań do życia zakonnego i kapłańskiego licznie zgromadzeni księża rodacy i ci, którzy pełnili posługę kapłańską w naszej parafii. Wraz z licznie zgromadzonymi parafianami modliły się także siostry zakonne.

W ciągu dnia przed obliczem Matki Bożej gromadzili się chorzy i starsi, małe dzieci z rodzicami i wychowawcami, matki oczekujące potomstwa, dzieci szkolne, by przedstawiać swoje intencje.

Nawiedziny Matki Bożej zakończono 15 czerwca o godz. 15.00 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Proboszcza Florian Grucy SCJ, który oddał parafię w opiekę Świętej Bożej Rodzicielki.

Zapraszamy do fotograficznej relacji z nawiedzenia:

Misje Parafialne ...

Opublikowano: środa, 08 czerwiec 2005

 

 

W środę, 8 czerwca w czasie każdej Mszy Świętej hymnem do Ducha Świętego rozpoczęliśmy misje przed peregrynacją kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która odbędzie się 14 czerwca o godz. 17.00. Misje prowadzą Księża Sercanie: ks. Zbigniew Zagórski SCJ i ks. Przemysław Kozak SCJ.

Wszystkim Parafianom i Księżom Misjonarzom życzymy wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego, by ziarno rzucone w glebę naszych serc wydało owoc stokrotny.

Zapraszamy do galerii - rozpoczęcie Misji

Zapraszamy do galerii - Apel Jasnogórski

 

Dziecięcy Dzień Radości ...

Opublikowano: niedziela, 05 czerwiec 2005

Dziecięcy Dzień Radości staje się tradycją w naszej parafii. Dzięki życzliwości i dobrej woli wielu osób udało się zorganizować ciekawy festyn z wieloma atrakcjami. Ta „impreza” miała miejsce 5 czerwca, wszystko odbywało się na placu przy kościele pw. Dobrego Pasterza.

Od 14.00 na scenie trwała zabawa: dzieci śpiewały przy akompaniamencie gitary księdza Szymona, tańczyły słuchając nagrań „Arki Noego”, uczestniczyły w konkursie wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, oglądały pokaz udzielania pierwszej pomocy, prezentowany przez Szkołę Ratownictwa Medycznego, wreszcie słuchały piosenek wykonywanych przez dziecięce zespoły - „Schola Cantorum Gospel Choir” i „Bełchatowski Dziecięcy Chór Gospel”- obydwa z Bełchatowa.

Niedaleko sceny, na parkingu, rozłożono stoiska z różnymi atrakcjami. Była loteria, w której każdy los nagradzano, były gorące przekąski i napoje, drobne upominki i możliwość namalowania portretu dziecięcego. Dochód uzyskany w ten sposób przeznaczono dla dzieci na ich „wakacje z Bogiem”. Organizowaniem tych atrakcji zajęte były wszystkie grupy wspólnotowe działające przy Parafii. Wiele osób poświęciło swój czas i siłę by pomóc w zbieraniu środków na wakacje dla dzieci.

O godz. 15.00 i 17.00 wszyscy skupiali swą uwagę na uliczce biegnącej obok kościoła, na której odbywały się ratownicze pokazy Państwowej Straży Pożarnej. Zobaczyliśmy gaszenie palącego się samochodu oraz wręcz akrobatyczne pokazy ratownicze z dużych wysokości. Na wyjazd w koszu strażackim zdecydował się nawet ksiądz proboszcz i z wysokości 40 m. sfotografował całą swoją parafię. Po tych pokazach strażacy zorganizowali jeszcze zawody dla dwuosobowych drużyn. Te ciekawe pokazy oglądaliśmy dzięki panu Jarkowi Hamalukowi, st. kpt. Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który na co dzień w naszej parafii jest lektorem i szafarzem.

5 czerwca był nie tylko dniem dla dzieci, ale także dla wszystkich chętnych do spędzenia radosnej niedzieli. Nawet pogoda dostosowała się do nastrojów panujących na terenie kościoła i po kilku minutach deszczu zupełnie się rozpogodziło. Dziecięcy Dzień Radości to dzieło naszych księży i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy dzielą się swym czasem z innymi. Po takiej niedzieli chciałoby się powiedzieć-szkoda, że Dzień Dziecka jest tylko raz w roku.

Serdeczne podziękowania za ten dzień dla księdza proboszcza i wszystkich księży z parafii Dobrego Pasterza w Lublinie.

Zapraszamy do galerii

Msza św. prymicyjna ...

Opublikowano: niedziela, 29 maj 2005

W niedzielę, 29 maja o godz. 12.30 nasz parafianin ks. Przemysław Król SCJ odprawił Mszę św. prymicyjną. Dziękujemy Bogu za dar powołania zakonnego i kapłańskiego a także modlimy się w jego intencji prosząc Boga o potrzebne łaski w wypełnianiu zobowiązań, które podjął wobec Boga i Kościoła.

Na drogę życia kapłańskiego życzymy ks. Prymicjantowi Szczęść Boże!

Zapraszamy do galerii

Uroczystość Bożego Ciała ...

Opublikowano: czwartek, 26 maj 2005

26 maja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyszliśmy na ulice naszego osiedla w uroczystej procesji eucharystycznej, by wyznać naszą wiarę w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Uroczystość Bożego Ciała to dziękczynienie za dar Eucharystii. Wyraziliśmy to nie tylko modlitwą, śpiewem, wspólnotowym uczestnictwem w procesji, ale przede wszystkim przyjęciem Go w komunii św. do naszych serc.

Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Florian Gruca SCJ.

Składam serdeczne podziękowanie księżom współkoncelebransom za wspólną modlitwę, wikariuszom, szafarzom, siostrom zakonnym, paniom katechetkom i Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, p. kościelnemu, p. organiście i chórowi parafialnemu, grupom apostolskim i poszczególnym osobom, którzy przygotowywali ołtarze, dziewczynkom sypiącym kwiatki, niosącym poduszki, chorągwie, baldachim i Wam Drodzy Parafianie za liczny udział w procesji Bożego Ciała - Bóg zapłać!

Zapraszamy do galerii

Całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu ...

Opublikowano: poniedziałek, 16 maj 2005

W trosce o duchowe owoce Roku Eucharystii Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński wydał dekret, w którym pisze: „przynajmniej przez jeden dzień wierni będą uczestniczyć w całodobowej adoracji eucharystycznej”.

Zgodnie z harmonogramem adoracji w Archidiecezji w naszej Parafii odbyła się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu od 16 maja 2005 r. godz. 7.00 do 17 maja 2004 r. godz. 7.00.

W adoracji wzięły udział wszystkie grupy duszpasterskie działające w parafii, które pomagały modlącym się w świątyni Parafianom poprzez rozważania, śpiew pieśni. Nie zabrakło też chwili ciszy na osobistą rozmowę z Panem Jezusem.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poświęcili swój czas i adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie: dzieciom z przedszkoli, ze szkół podstawowych, z gimnazjum, młodzieży, dorosłym, wszystkim zgromadzonym w grupach modlitewnych, Siostrom zakonnym i biorącym udział parafianom.

Zapraszamy do galerii

Zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II ...

Opublikowano: sobota, 02 kwiecień 2005

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zmarłego Papieża.

Dzisiaj, 3 kwietnia podczas każdej Mszy Świętej bardzo licznie zgromadzeni Parafialnie modlili się w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II. Punktualnie o godzinie 12.00 wierni trzymając się za ręce stworzyli łańcuch „Z życia do życia” odmawiając modlitwę Anioł Pański w intencji zmarłego Ojca Świętego.

Zapraszamy do galerii

Do dnia pogrzebu Papieża zapraszamy na Msze Święte rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00 oraz na modlitwę różańcową o godz. 17.30.

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00.

O godzinie 21.00 zapraszamy na Apel Jasnogórski.

W czwartek 7 kwietnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta o radość życia wiecznego dla zmarłego Papieża Jana Pawła II.

Prosimy, by w każdym mieszkaniu wystawić do okna obraz Papieża, emblematy papieskie i zapalić świece.

Triduum Paschalne ...

Opublikowano: czwartek, 24 marzec 2005

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

W Wielki Czwartek, 24 marca w czasie Mszy świętej o godz. 18.00 Księża Sercanie: duszpasterze, mieszkający w domu zakonnym, księża goście i licznie zgromadzeni wierni dziękowali Jezusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

 

 

Na początku Mszy Świętej wierni okazali swoją wdzięczność kapłanom poprzez życzenia i modlitwę w ich intencji. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Eugeniusz Ziemann SCJ.

Zapraszamy do galerii

 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczęło się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Następnie wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem szczytowym całej liturgii była adoracja Krzyża i wspólna Komunia św. Zgodnie ze zwyczajem na zakończenie, eucharystyczne Ciało Chrystusa, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostało uroczyście przeniesione do adoracji do tzw. Grobu Pańskiego.

Licznie zgromadzeni Parafianie na liturgii wielkopiątkowej po zakończonych ceremoniach odśpiewali Gorzkie Żale i adorowali Pana Jezusa do godz. 22.00.

Zapraszamy do galerii

 

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

W Wielką Sobotę zostały pobłogosławione pokarmy na stół wielkanocny. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a w największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy po Mszy świętej rezurekcyjnej do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń.

Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.

Zapraszamy do galerii

 

MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ

Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 20.00 pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Wierni zgromadzili się na placu kościelnym, by uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia ognia i zapaleniu paschału. Po wejściu do kościoła i zapaleniu świec przyniesionych przez wiernych i oświetleniu kościoła zostało uroczyście odśpiewane orędzie wielkanocne „Exsultet”.

W liturgii Słowa Bożego Kościół proponuje nam obfitszy zestaw czytań. Słuchając ich rozważamy wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku świata dla człowieka i pragniemy poprzez ufną odpowiedź dać wyraz naszej wiary w słowa i obietnice Boże.

Następnie została poświęcona woda chrzcielna i odnowione przyrzeczenia chrztu świętego.

Ostatnią częścią dzisiejszej liturgii była Eucharystii, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego.

Zapraszamy do galerii

 

MSZA ŚW. REZUREKCYJNA

 

W niedzielę, 27 marca o godz. 6.30 została odprawiona Msza św. rezurekcyjna za Parafian, której przewodniczył ks. Proboszcz.

Licznie zgromadzeni wierni wzięli udział w procesji wokół kościoła. Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa.

Zapraszamy do galerii

 

162 rocznica urodzin O. Dehona ...

Opublikowano: poniedziałek, 14 marzec 2005

 

W poniedziałek, 14 marca Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodziło 162 rocznicę urodzin założyciela o. Jana Leona Dehona. Ten dzień był szczególną okazją do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne do zgromadzenia Księży Sercanów. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ. Kazanie okolicznościowe o wierności powołaniu wygłosił ks. Mirosław Daniluk SCJ.

Wśród licznie zgromadzonych na modlitwie Parafian swoją obecność zaznaczyli członkowie Ruch Sercańskiej Młodzieży i Sercańskiej Wspólnoty Świeckich poprzez prowadzenie adoracji eucharystycznej i oprawę liturgiczną Mszy św.    

 

 

O. Jan od Serca Jezusa, Leon Dehon. Wierność Powołaniu

(Kazanie Księdza Mirosława Daniluka SCJ)

To Opatrzność Boża opiekuje się światem i kieruje jednostkami ludzkimi, wyznaczając im misję do spełnienia. Tę misję nazywamy powołaniem. Młodemu człowiekowi w odkryciu powołania i w jego realizacji powinni pomóc rodzice, którzy jako najbliżsi znają go najlepiej. Młody człowiek potrafi znaleźć szczęście jedynie przez realizację własnego powołania, które musi uwzględniać jego naturalne skłonności i uzdolnienia, pochodzące od Boga. Rzecz to naturalna, że rodzice, kochający własne dzieci, pragną ich szczęścia. Nieraz jednak wizja szczęścia, prezentowana przez rodziców, nie ma nic wspólnego z rzeczywistym szczęściem ich dzieci. Dzieje się tak wtedy, kiedy rodzice nie liczą się z ich pragnieniami i skłonnościami, a co więcej swoją wizję realizują przy pomocy moralnego przymusu, który niekiedy przynosi efekt.

Czytaj więcej: 162 rocznica urodzin O. Dehona...

Przyjdź Duchu Święty, Ja pragnę ...

Opublikowano: sobota, 12 marzec 2005

 

W sobotnie przedpołudnie, 12 marca 2005 r., te słowa rozbrzmiewały w naszej świątyni. Grupa młodzieży trzecich klas gimnazjalnych, po odpowiednim przygotowaniu, przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Artura Mizińskiego.

 

Młodzież, świadomie wypowiedziała swoją gotowość świadczenia o Chrystusie i Jego nauce w dzisiejszym świecie. Już nie rodzice, ani chrzestni, ale młodzi ludzie, w liczbie 156 osób powiedziała własne „tak” prawdom i zasadom naszej religii. Pragnienie, by Chrystus stał się Jedynym Prawdziwym Przyjacielem i Towarzyszem, stało się rzeczywistością codziennego życia. Było to ogromne przeżycie dla nich samych i dla całej Wspólnoty Parafialnej Dobrego Pasterza. Łaska Ducha Świętego umocniła tych młodych ludzi w walce z wadami i jeszcze bardziej uświadomiła obowiązek dążenia do świętości.

Niech to wydarzenie stanie się okazją do szczególnej modlitwy całej Wspólnoty Parafialnej w intencji młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i utrwali postanowienia tych wszystkich, którzy głoszą naukę Chrystusa we własnym środowisku życia.

Zapraszamy do galerii