Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Koncert kolęd i pastorałek ...

Opublikowano: niedziela, 29 styczeń 2006

 

 W niedzielę 29 stycznia 2006 r., po Mszy św. o godz. 17-tej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu naszego chóru parafialnego pod dyrekcją p. Andrzeja Walasika.

Zapraszamy do galerii

 

 

Wspólne kolędowanie ...

Opublikowano: niedziela, 08 styczeń 2006

W niedzielę, 8 stycznia zgromadzeni licznie nasi najmłodsi parafianie wraz ze swymi rodzicami, mogli podziwiać występy teatrzyków dziecięcych ze Szkół Podstawowych Nr 34 i 45.

Jako pierwszy Jasełka przedstawił zespół dziecięcy „Plusiki” ze szkoły 34, pod kierownictwem p. mgr Bożeny Kwiatkowskiej.

 

 

Następnie swoje umiejętności aktorskie przedstawiały nam dzieci ze szkoły 45, przygotowane przez siostrę Annę Kuczyńską. Zarówno jedno jak i drugie przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność i nagrodzone gromkimi brawami.

Następnie s. Anna i ks. Bartek razem z dziećmi i ich rodzicami rozpoczęli wspólne śpiewanie kolęd.

Na zakończenie tego miłego spotkania, do kościoła przybył szczególny gość - Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich przywiezionymi ze sobą prezentami. Mimo mrozu na zewnątrz, w naszym kościele panowała bardzo ciepła, rodzinna atmosfera.

Zapraszamy do galerii


 

Wieczorem po Mszy św. o godz. 19.00, w naszej parafii odbył się koncert kolęd w wykonaniu parafialnej scholii, z którą wystąpi gościnnie Grzegorz Pazik – śpiewak Teatru Muzycznego w Lublinie, współpracujący z Operą Krakowską i Operą Narodową. Po koncercie zbierane były ofiary na misje.

Zapraszamy do galerii

Uroczystość Objawienia Pańskiego ...

Opublikowano: piątek, 06 styczeń 2006

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Pierwsze ślady obchodów tej uroczystości spotykamy już w III wieku pod nazwą Epifanii, czyli objawienia się Syna Bożego poganom. O tym wydarzeniu biblijnym mówi jedynie św. Mateusz w swojej Ewangelii.

 

Początkowo tajemnicę Bożego Narodzenia i Objawienia się ludzkości jako Zbawiciela obchodzono razem. Dopiero od IV wieku na Zachodzie te dwa święta zaczęto obchodzić oddzielnie. Epifania stała się świątecznym wspomnieniem i uobecnieniem trzykrotnego objawienia się Chrystusa światu: w czasie pokłonu trzech Mędrców, w czasie chrztu Jezusa w Jordanie i w czasie cudu w Kanie Galilejskiej. W liturgii Kościoła Zachodniego wyakcentowano szczególnie objawienie się Chrystusa jako prawdziwego i oczekiwanego Zbawiciela poganom w osobach trzech Mędrców i stąd dzień ten określany jest często jako Święto Trzech Króli.

Na Wschodzie w uroczystość Objawienia Pańskiego nie wspomina się pokłonu trzech Mędrców, lecz chrzest Jezusa w Jordanie. Jest to dzień modlitwy o jedność chrześcijan i o ewangelizację narodów, które jeszcze nie znają Chrystusa.

„W uroczystości Epifanii Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi, ludów, narodów. Świadkami tego daru, jego nosicielami jednymi z pierwszych byli właśnie owi trzej ludzie ze Wschodu, Mędrcy, którzy przybyli do stajenki, do Betlejem. Znajduje w nich swój przejrzysty wyraz wiara jako wewnętrzne otwarcie człowieka, jako odpowiedź na światło, na Epifanię Boga. W tym otwarciu na Boga człowiek odwiecznie dąży do spełnienia siebie. Wiara jest początkiem tego spełnienia i jego warunkiem.

Dziękując Bogu za dar wiary równocześnie dziękujemy za światło, za dar Epifanii i za dar otwarcia naszego ducha na światło Boże. Taka jest też wymowa tego święta, przez które Kościół niejako dopowiada do końca radość Bożego Narodzenia.

Trzeba pozwolić trzem Mędrcom iść do Betlejem. Z nimi razem idzie każdy człowiek, który za definicję swego człowieczeństwa uznaje prawdę o otwarciu ducha ku Bogu, prawdę wyrażoną w zdaniu: „szukaj rzeczy od ciebie wyższych” (Jan Paweł II, 7 I 1979 r.).

Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło - Najwyższego Kapłana, mirra zaś - używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych - była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu.

Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie dzisiejszej Mszy świętej ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ pobłogosławił kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego (K+M+B+2006).

Pobłogosławił również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga.

Módlmy się, aby Chrystus w nowym roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak Mędrcy ze Wschodu, mogli Go znaleźć w naszych rodzinach.

Zapraszamy do galerii

Błogosławieństwo wina ...

Opublikowano: wtorek, 27 grudzień 2005

We wtorek, 27 grudnia obchodziliśmy wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W czasie Mszy św. po modlitwie po komunii ks. Proboszcz pobłogosławił wino i podawał wiernym do spożycia

Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej.

Pobłogosław + to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zapraszamy do galerii

Świąteczna pomoc ...

Opublikowano: sobota, 10 grudzień 2005

W sobotę, 10 grudnia w godz. 9.00 - 15.00 przedstawiciele grup duszpasterskich w parafii przeprowadzili zbiórkę żywności trwałej, środków czystości, artykułów piśmienniczych i zabawek dla dzieci w następujących sklepach: MERKURIUSZ, HERMES, ALDIK, GROSZEK, COMEX, SAWANA, AWEXIM i KODI. Oprócz tego parafialnie składali żywność trwałą w kancelarii parafialnej. Parafialny Zespól Caritas przygotuje paczki dla najbardziej potrzebujących w naszej Parafii.

Składamy serdeczne podziękowania Prezesom i Kierownikom sklepów, w których odbyła się zbiórka żywności, członkom grup duszpasterskich i wszystkim, którzy dzielili się z najbardziej potrzebującymi.

Zapraszamy do galerii

Akatyst ku czci Bogurodzicy ...

Opublikowano: czwartek, 08 grudzień 2005

W czwartek, 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. o godz. 18.00 został wykonany Akatyst przez scholę młodzieżową.

Formą naszej modlitwy jest starożytny hymn liturgiczny - Akatyst, który do dziś jest obecny w liturgii bizantyjskiej, używanej między innymi przez Kościół Prawosławny.

 

Treść hymnu skoncentrowana jest wokół tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła. Śpiew kantora rozpoczyna każdą strofę, prezentującą wydarzenia i tematy z życia Maryi i Jezusa. Mają kierować naszą myśl ku istocie proklamowanej tajemnicy. Wyznaniem wiary są słowa Alleluja – chwalmy Pana, które są naszą odpowiedzią na objawienie się Syna Bożego. Następnie chór podejmuje radosne Witaj, które jest uzupełnione o szereg obrazów, zaczerpniętych z Pisma Świętego i religijnego doświadczenia, a będących okrzykiem zachwytu ku czci Bogurodzicy.

Następujące po sobie i dopełniające się obrazy, ożywiając modlitwę i kontemplację, wprowadzają nas coraz głębiej w misterium: od tego, co ukazuje się naszym zewnętrznym zmysłom, do tego, w co można tylko wierzyć; od historii zapisanej na kartach Ewangelii, do wiary, którą Kościół wyznaje i którą żyje. Każda część kończy się po wielokroć powtarzanym wezwaniem Witaj Oblubienico Dziewicza.

Ważnym elementem wpisanym w liturgię jest Ikona Matki Bożej, która jest po wielokroć okadzana. Symbolizuje to cześć, jaką pragniemy oddać Tej, która jest mostem między niebem a ziemią, Rodzicielką Syna Bożego, Tą, która Wskazuje Drogę. Unoszący się kadzidlany dym to nasze modlitwy i prośby zanoszone do Boga za pośrednictwem Maryj. Woń wypełniającego świątynie dymu ma nas oczyszczać i przenikać, abyśmy się stali wonią Chrystusową w dzisiejszym świecie.

Na końcową część nabożeństwa składa się zaczerpnięta z liturgii bizantyńskiej Litania Pokoju oraz akt zawierzenia siebie samych Najczystszej Pani i Królowej naszej.

Zapraszamy do galerii

Goście z Indii ...

Opublikowano: niedziela, 27 listopad 2005

 

W niedzielę, 27 listopada w czasie Mszy św. o godz. 9.30 modlili się z nami księża ze Zgromadzenia Synów Niepokalanego Poczęcia ks. Sadzi John i ks. Siby George. Księża pochodzą z Indii i mieszkają w Krakowie spełniając swoją posługę zgodnie z charyzmatem swego Założyciela.

Zapraszamy do galerii

 

Błogosławieństwo nowej chrzcielnicy ...

Opublikowano: niedziela, 20 listopad 2005

W niedzielę, 20 listopada Mszy św. koncelebrowanej o godz. 9.30 przewodniczył i dokonał obrzędu błogosławieństwa nowej chrzcielnicy J. E. Ksiądz Biskup Józef Wróbel SCJ ordynariusz diecezji helsińskiej.

Księdzu Biskupowi dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy zdrowia, obfitych łask Bożych w prowadzeniu wiernych do świętości.

Zapraszamy do galerii

Spotkanie z moderatorem Sercańskiej Wspólnoty Świeckich ...

Opublikowano: niedziela, 06 listopad 2005

 

Dzień 6 listopada 2005 dla Sercańskiej Wspólnoty Świeckich parafii Dobrego Pasterza pozostanie na długo w pamięci. Był to czas spotkania z moderatorem ogólnopolskim SWŚ – ks. Józefem Gawłem SCJ. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 uroczystą Eucharystią, celebrowaną przez ks. J. Gawła SCJ i ks. Cz. Koniora SCJ.

 

Podczas homilii ks. moderator zwrócił m.in. szczególną uwagę na konieczność głoszenia dzisiejszemu światu Ewangelii nadziei. To zadanie – powiedział – stoi też przed członkami Sercańskiej Wspólnoty Świeckich. Oddanie i poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa oraz codzienna adoracja wynagradzająca winna towarzyszyć prawdziwemu czcicielowi Serca Jezusowego – zdaniem ks. moderatora.

Po Mszy Świętej ks. Józef Gaweł SCJ wygłosił konferencję poświęconą adoracji Najświętszego Sakramentu, dając liczne przykłady z życia założyciela Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego – O. Leona Dehona oraz innych świętych.

Podsumowaniem tej konferencji były słowa ks. J. Twardowskiego:

Módlmy się bo inni się nie modlą

Wierzymy bo inni nie wierzą

Umieramy za tych co nie chcą umierać

Kochamy bo innym serce wychłódło

Następnie przy herbacie rozmawialiśmy o celach statutowych Sercańskiej Wspólnoty Świeckich i naszych planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować księdzu moderatorowi ogólnopolskiemu – Józefowi Gawłowi SCJ, naszemu opiekunowi ks. Czesławowi Koniorowi oraz księdzu proboszczowi Florianowi Grucy za Ich obecność z nami.

Zapraszamy do galerii

Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszych rodzinach ...

Opublikowano: niedziela, 16 październik 2005

W sobotę, 15 października, w czasie uroczystej Mszy św. na Placu Zamkowym, odprawionej na zakończenie Peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji, dziękowaliśmy Panu Bogu za duchowe owoce Nawiedzenia naszych parafii. Po Mszy św. zostały pobłogosławione Obrazy Nawiedzenia dla naszych rodzin.

 

W niedzielę, 16 października, w czasie Mszy św. ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ przekazał rodzinom Obrazy Nawiedzenia.

Zapraszamy do galerii