Miłość, poświęcenie, wynagrodzenie
– 20 lat Sercańskiej Wspólnoty Świeckich w Lublinie

W parafii Dobrego Pasterza w Lublinie, prowadzonej przez księży ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, 20 lat temu zrodziło się nowe dzieło zainspirowane charyzmatem Ojca Leona Dehona – Sercańska Wspólnota Świeckich. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia na przestrzeni 20 lat naszego istnienia. Jednakże 18 listopada 2018 r. powróciliśmy do początków, niektórych wydarzeń i wspomnień z działalności SWŚ w naszej parafii.

 

Do tych początków zaliczamy homilię ks. Tadeusza Michałka SCJ wygłoszoną u nas w marcu 1996 r. W swoim wystąpieniu zainteresował nas życiem, działalnością i charyzmatem O.L. Dehona – założyciela Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego (Francja 1878 r.). Jego dokonania życiowe, duchowość oraz posługiwanie Księży Sercanów, z silnie zaznaczającym się pragnieniem wynagradzania Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata, stały się motywacją dla pewnej grupy parafian, do comiesięcznych spotkań formacyjnych. Odbywały się one w latach 1996-1999 pod kierunkiem ks.Mirosława Daniluka SCJ. Po dwóch latach przygotowań, w dniu 29 listopada 1998 r. miało miejsce uroczyste przyjęcie 18 osób do Sercańskiej Rodziny Świeckich (taka była pierwotna nazwa obecnej wspólnoty). Funkcję opiekunów   naszej grupy pełnili kolejno: śp. proboszcz Stefan Zabdyr, ks. Jacek Szczygieł, ks. Maciej Kopiczyński, ks. Marek Gawle, ks. Czesław Konior, a obecnie jest nim ks. Mieczysław Piwowarek.

Obecne spotkanie, które odbywamy z okazji 20-lecia, staje się okazją do dziękowania Sercu Jezusowemu, a także księżom moderatorom: - ks. Józefowi Gawłowi, ks. Tadeuszowi Michałkowi, ks. Jerzemu Wełnie oraz księżom opiekunom duchowym i wszystkim animatorom za utworzenie i pielęgnowanie działalności apostolskiej SWŚ w naszej parafii. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, zakończoną aktem oddania „Oto Serce” wspólnoty parafialnej Sercu Jezusa. Adoracji przewodniczył ks. Mieczysław Piwowarek – opiekun duchowy lubelskiej SWŚ.

Procesjonalnym wejściem kapłanów rozpoczęła się uroczysta Eucharystia w kościele parafialnym. Ks. proboszcz Andrzej Gruszka przywitał i podziękował za obecność ks. prowincjałowi Sercanów Wiesławowi Święchowi (który wygłosił homilię), ks. moderatorowi krajowemu SWŚ Jerzemu Wełnie (przewodniczącemu Eucharystii) oraz dawnym księżom opiekunom i kapłanom sprawującym Mszę św., a także przedstawicielom Sercańskiej Wspólnoty Świeckich z Pliszczyna. Wzruszającym momentem po wyznaniu wiary było przyjęcie do naszej wspólnoty nowej osoby – Wiesławy Gardias. W modlitwie wiernych dziękowaliśmy i prosiliśmy Serce Jezusa o potrzebne łaski i dary dla kapłanów ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, Sercańskiej Wspólnoty Świeckich i naszych rodzin. Polecaliśmy również Panu Bogu 9 zmarłych członków naszej wspólnoty. W procesji z darami nasi przedstawiciele ofiarowali bukiet czerwonych róż, jako wyraz wdzięczności Sercu Bożemu za Książy Sercanów, łaskę naszego duchowego rozwoju i działalności apostolskiej oraz otrzymywane dary.

Po Mszy św. udaliśmy się na dalsze świętowanie do Sali Kolumnowej. Skromny poczęstunek, świadectwa i życzenia były akcentami jedności i miłości Rodziny Dehoniańskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy rozwijać się duchowo, pełnić posługę apostolską i społeczną identyfikując się z Dziełem O. Dehona poprzez Sercańską Wspólnotę Świeckich, pod opieką Księży Sercanów. Dziękujemy księdzu Moderatorowi za biuletyn „Otwarte Serce” spełniający rolę informatora między grupami i wyrażający troskę o naszą formację. Pragniemy nadal pełnić posługi streszczające się w słowach: miłość, poświęcenie, wynagrodzenie – zgodnie z charyzmatem Ojca Założyciela.

Gorące podziękowania kierujemy do ks. Józefa Gawła SCJ, któremu tak wiele zawdzięczamy, bo był z nami przez wiele lat przy różnych okazjach i wskazywał na Serce Jezusowe jako źródło Miłości. W imieniu Sercańskiej Wspólnoty Świeckich wyrażam wdzięczność ks. Rektorowi Krzysztofowi Paluchowi, ks. proboszczowi Andrzejowi Gruszce i opiekunowi duchowemu ks. Mieczysławowi Piwowarkowi oraz ekonomowi ks. Zygmuntowi Żaczkowi za możliwość i pomoc w zorganizowaniu naszego świętowania  z okazji powstania i 20-lecia działalności SWŚ. Księdzu prowincjałowi i ks. Moderatorowi za obecność, wspólną modlitwę i budowanie wspólnoty jedności sercańskiej. Wszystkim drogim kapłanom Bóg zapłać za budowanie Królestwa Serca Jezusowego. Szczęść Boże.

Jadwiga Gach  
animatorka.

Zapraszamy do galerii