Nabożeństwa Gorzkich Zali gromadzą coraz więcej wiernych. Zdobywają popularność nie tylko w Polsce, w której powstały ponad 300 lat temu. Odprawiane są m.in. na Litwie, Ukrainie, w Niemczech, a także w wielu krajach języka hiszpańskiego. Polscy misjonarze zanieśli je nawet do Chin.

 

Renesans tego nabożeństwa nie dziwi, trafia ono bowiem w samo sedno chrześcijaństwa. Życie chrześcijanina jest wejściem w Mękę Syna Bożego. Ludzkie istnienia Jezusa Chrystusa ma wymiar pasyjny, a chrześcijanin wybiera taki właśnie styl życia - umiera dla świata, aby później zmartwychwstać. Pascha Chrystusa staje się dla chrześcijanina największym darem i wzorem i na ten aspekt kładą akcent poszczególne części Gorzkich Żali.

Mają one wzniecić w uczestnikach żal i miłosny ból. Mistyka bolesnej miłości zaczyna się w Ogrójcu od słów „Nie to, co Ja chcę, ale Ty". Jest to przejście od woli ludzkiej do woli Bożej. Dzięki pieśniom uczestnicy zbliżają się do Męki, poznania jej, doznania balu, utożsamienia się z ofiarą Chrystusa.
Gorzkimi Żalami zachwycił się w czasie swej posługi w Polsce nuncjusz apostolski abp Achilles Ratti, późniejszy Pius XI, który w Jubileuszowym Roku 1933 przyznał odpust za odprawienie tego nabożeństwa.

Gorzkie Żale po raz pierwszy odprawiono w I niedzielę Wielkiego Postu w 1707r. w warszawskim kościele Świętego Krzyża, w którym pracę duszpasterską prowadzą do dzisiaj księża misjonarze. I właśnie kapłan z tego zgromadzenia ks. Wawrzyniec Stanisław Benik (1674-1720) ¬był autorem, a także redaktorem i wydawcą nowego nabożeństwa. O ile teksty pieśni w ciągu trzech wieków, nie uległy większym zmianom, o tyle melodia się zmieniała. Współcześnie najczęściej jest grana i śpiewana melodia opracowana w 1934 r.   

Modlić się po polsku.
Gorzkie Żale nadają niepowtarzalny rys polskiej duchowości pasyjnej. Powstały z potrzeby modlitwy w języku ojczystym.
Księga posiedzeń Bractwa św. Rocha z Kościoła św. Krzyża w Warszawie wspomina, że powodem ułożenia tego nabożeństwa pasyjnego było to, że „dawne śpiewania (tj. po łacinie) nie było przystępne i zrozumiałe dla ludzi". Dlatego ułożono czysto polską Pasję, która pobożnemu ludowi bardzo się spodobała. I tak też jest do dziś.   

Gorzkie Żale zaczynają się od tzw. „pobudki", czyli wezwania do rozmyślania Męki Pańskiej.
Jej pierwsze słowa brzmią: „Gorzkie żale przybywajcie". Po tej „pobudce" następują trzy części samego rozmyślania Męki Pańskiej. Każdą z nich poprzedza odczytanie tzw. intencji, tj. zapowiedzi, które szczegóły Męki Pańskiej w tej części ma się rozważać i w jakiej intencji ofiarowane jest Bogu to rozmyśla-nie. Każda z trzech głównych części składa się z trzech rozdziałów: „Hymnu", „Lamentu duszy nad cierpiącym Jezusem", śpiewanego jak litania, po czym następuje „Rozmowa duszy z żałosną Matką nad Synem swym bolejącą".


W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa:

1)  Drogi krzyżowej w każdy piątek:
     *  dla dzieci o godz. 16.30
     *  dla starszych po Mszy św. o godz. 9.30 i 17.30
     *  dla młodzieży o godz. 20.00

2)  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 18.00

 Zapraszamy na te nabożeństwa nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzież.

Przypominamy, że za pobożne odprawienie drogi krzyżowej i Gorzkich żali można pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego.