Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół przy ul. Radzyńskiej 3 w Lublinie rozpoczęły swoją działalność 20 kwietnia 1998 roku. Na zajęcia do warsztatów uczęszcza 40 uczestników głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia terapeutyczne w Warsztatach, prowadzone są w ramach ośmiu pracowni: 2 pracownie gospodarstwa domowego, 2 pracownie plastyczne, 2 pracownie krawiecko-tkackie, pracownia techniczna, pracownia muzyczno-teatralna. Rehabilitacja w tych pracowniach przebiega zgodnie z ich profilem i zadaniami jakie sobie wyznacza dla realizacji terapii w zakresie uspołecznienia i nabywania umiejętności zawodowych. Do poszczególnych pracowni uczestnicy kierowani są w zależności od potrzeb terapeutycznych wynikających z indywidualnego programu rehabilitacyjnego, możliwości psychofizycznych uczestnika oraz zainteresowań samego podopiecznego.

Warsztat realizuje zadania, z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Zadania realizowane przez placówkę zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych możliwości. Na treść niezależnego funkcjonowania społecznego składa się osiągnięcie pewnego stopnia samodzielności nie wymagającego zbytniego angażowania innych w roztaczanie nad podopiecznym opieki np. w czynnościach samoobsługowych. Samodzielne funkcjonowanie warunkuje już posiadanie niektórych umiejętności „społecznych”, które są wyrazem radzenia sobie przez osobę niepełnosprawną w życiu społecznym. W ramach aktywnego życia społecznego osoba niepełnosprawna samodzielnie korzysta z zasobów społecznych dotyczących jego praw i obowiązków.

W WTZ przy ul. Radzyńskiej 3 dokonuje się to przez usprawnianie osób niepełnosprawnych na zajęciach z:
1.   Rehabilitacji ruchowej. Rehabilitacja ruchowa odbywa w formie indywidualnej w zależności od rodzajów niepełnosprawności poszczególnych osób oraz w formie zajęć grupowych.
2.   Psychoterapeutyczne - oddziaływanie dotyczące sfery emocjonalnej (relacji międzyludzkich, doświadczanych trudności) w formie indywidualnej i grupowej. Psychoterapeutyczne oddziaływanie zwraca uwagę na rozwój osobowy w zakresie sfery emocjonalnej. Prowadzone są tutaj takie formy zajęć jak: muzykoterapia, psychorysunek, techniki relaksu, modelowanie, rozwijanie zainteresowań, odgrywanie scenek, terapeutyczne oddziaływanie poprzez ruch i taniec, indywidualne rozmowy psychologiczne, uczenie formy współpracy i komunikacji w grupie, metoda Knilla, metoda Weroniki Sherbone.
3.   Zajęcia reedukacyjne prowadzone w celu minimalizacji zaniedbań pedagogicznych i poprawy sprawności poznawczych, intelektualnych.
4.   Rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi, uspołecznienia, komunikowania się, rozwoju w sferze zajęciowej (komponenty te zawarte są w indywidualnych programach rehabilitacyjnych).
5.   Trening społeczny i ekonomiczny.

 

Rozwój umiejętności społecznych pozwalających na właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym dokonuje się w formie nauki w zakresie obsługiwania siebie w aspekcie zachowania przy stole, higieny osobistej, zaradności w poruszaniu się, ubieraniu, porozumiewaniu, tworzeniu nawyków prozdrowotnych (np. modelowanie, wizyty u lekarza, zasady zachowania w sytuacji choroby itp.). W zakresie uspołecznienia zwraca się uwagą na następujące czynności: robienie zakupów posługiwanie się formami grzecznościowymi, nauka czynności domowych, trening ekonomiczny. W terapii tej podkreśla się również rozwój takich cech osobowych uczestników, które ułatwiają przystosowanie do życia w otwartej społeczności. Nabywanie wymienionych umiejętności przez podopiecznych dokonuje się w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne.

Dobór metod i technik pracy z podopiecznymi w poszczególnych pracowniach uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników, a zarazem od charakteru i profilu danej pracowni. Dla przykładu w pracowniach gospodarstwa domowego rehabilitacja społeczna i zawodowa odbywa się poprzez realizację wielu zadań z zakresu samodzielnego funkcjonowania społecznego. Zwraca się uwagę na następujące komponenty terapii w ramach tych pracowni:

I. W sferze zajęciowej kładzie się nacisk na realizację zadań
1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania potraw:
    • nauka wykonania i doskonalenie czynności składowych (np. obieranie, mycie i krojenie warzyw, rozdrabianie jaj, wędlin itd.)
    • obróbka składników potraw przy użyciu urządzeń i narzędzi gospodarstwa domowego (np. pieczenie, gotowanie, mielenie, miksowanie, opiekanie itp.),
    • ćwiczenie umiejętności przygotowania całego posiłku z półproduktów (np. z mrożonych warzyw, pierogów, pizzy itp.)
    • nauka przygotowywania łatwych posiłków, przekąsek (np. kanapka, sałatka, herbata, „gorący kubek”)
    • rozwijanie nowych możliwości kulinarnych (np. odpowiedniego przyprawienia posiłków, samodzielne wykonanie deseru)
2.Wdrażanie do czynności towarzyszących pracy w pracowni gospodarstwa domowego:
    • organizacja i przygotowanie stanowiska pracy (np. wybór odpowiednich narzędzi, miejsca wykonywania  czynności) oraz zachowanie ładu i porządku (bieżące zmywanie i sprzątanie, wycieranie naczyń, mycie podłogi)
    • nauka i doskonalenie prania i prasowania fartuchów i ścierek
    • zwracanie uwagi na potrzebę wykonywania takich czynności jak: odmrażanie i mycie lodówki
    • odkamienianie czajnika, zachowanie porządku i czystości w szafach naczyniowych, mycie okien itp.
    • wyjaśnianie zasad przechowywania żywności i roli spiżarni
 
II. W sterze umiejętności adaptacyjnych określa się zadania
1. Z zakresu samoobsługi i higieny przygotowywania potraw:
    • dbanie o czystość rak, włosów, paznokci, fartucha
    • dbanie o czystość stołów, naczyń, narzędzi, kuchenek, podłogi
2. Z zakresu estetyki i kultury codziennej:
    • miła obsługa (z zachowaniem zwrotów grzecznościowych) koleżanek i kolegów degustujących przygotowane posiłki
    • nakrywanie stołu odpowiednią zastawą, podawanie do stołu, dekorowanie potraw, sali, stołu
3. Z zakresu uspołecznienia:
    • trening finansowy, powierzanie drobnych zakupów
    • trening dobrego zachowania się w miejscach publicznych
    • ćwiczenie umiejętności wyboru sklepu ze względu na planowane zakupy
    • doskonalenie zaradności finansowej (zakupy w sklepie, poczta)
    • doskonalenie brania na siebie drobnych obowiązków
    • tworzenie możliwości poruszania się w okolicach WTZ i dalszej okolicy (zakupy w sklepie, wizyta w restauracji)
    • planowanie jadłospisu na dany dzień, dłuższy okres, planowanie posiłków okolicznościowych
    • doskonalenie zdolności podejmowania środków zaradczych w sytuacji skaleczenia, oparzenia
    • tworzenie okazji do pracy zespołowej
    • czytanie i pisanie prostych tekstów dla celów praktycznych (jadłospis, dyżury, kalendarz)
    • ćwiczenia podstawowych zasad mierzenia, warzenia, porcjowania

 

W życie zbiorowe uczestników WTZ wkomponowany jest szereg zajęć kulturalno -oświatowych na terenie placówki oraz poza nią. Wśród tych zajęć należy wskazać na organizowany corocznie dwutygodniowy obóz letni, kilkudniowe i jednodniowe wycieczki krajoznawcze, coroczny udział w spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku, zwiedzanie wystaw fotograficznych, muzealnych.

Do zajęć kulturalno - oświatowych należy również udział w wielu imprezach integracyjnych; organizowany przegląd jasełkowy, samodzielnie zorganizowane dyskoteki na terenie WTZ z zaproszonymi gośćmi z innych placówek lub wyjazdy na tego typu imprezy do innych miejsc, wyjścia do kina, udział w Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, udział w Olimpiadzie Specjalnej, czynny udział w organizowaniu i uczestnictwo w kiermaszach na terenie WTZ i poza nimi oraz wiele innych.

W celu promocji działalności kulturalnej i twórczej osób niepełnosprawnych, odkrywania wrażliwości emocjonalnej wyrażanej przez różne formy ekspresji twórczej oraz kreowania pozytywnego obrazu osoby niepełnosprawnej, a także jej wartości i godności 6 maja 2002 roku powstała Galeria „Źródło”.

Na szczególną uwagę zasługuje również Teatr „Źródełko”, działający w ramach pracowni teatralno - muzycznej, który bierze czynny udział w życiu kulturalnym Lublina, ale również poza jego granicami. Dzięki swej specyfice oraz osób w nim występujących, przedstawienia mają szczególny klimat i niepowtarzalny charakter.