Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Świetlica parafialna "PASTERZÓWKA"

 

Świetlica „Pasterzówka” jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Funkcjonuje ona od 20 grudnia 1999 roku. Utworzona została i była prowadzona przez Fundację Ruchu Solidarności Rodzin. Od września 2003 roku do stycznia 2005 roku patronat nad nią sprawowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej. Obecnie jest ona pod opieką parafii Dobrego Pasterza.

Pierwszym kierownikiem świetlicy był ks. Maciej Kopczyński SCJ. Później tę rolę pełniło kilku wikariuszy parafii Dobrego Pasterza. Obecnie kierownikiem świetlicy jest ks. Adam Pawlak SCJ, a wychowawcą  p. mgr Joanna Osierda-Romaniuk.

Nasza placówka mieści się przy kościele p.w. Dobrego Pasterza. Korzysta z dwóch pomieszczeń, do których należy zejść schodami obok księgarenki. We właściwej świetlicy odbywa się odrabianie lekcji, różne gry i zabawy, przygotowywanie podwieczorków. Kiedy lekcje są odrobione, podwieczorek zjedzony i wszyscy mają wolny czas, wtedy można przejść do tzw. salki sportowej, na której dobrze gra się w bilard, ping-pong i piłkarzyki.

Świetlica utrzymuje się w dużej mierze z pomocy finansowej, którą otrzymuje od Rady Osiedla im. Karola Lipińskiego, mieszczącej się przy ul Paganiniego 10. Poza tym placówka jest dotowana przez parafię Dobrego Pasterza, Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, rodziców oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

„Pasterzówka” jest placówką otwartą na przyjmowanie nowych podopiecznych. Nasi podopieczni to uczniowie klas I-VI. Świetlica zapewnia im opiekę i pomoc przy odrabianiu lekcji. Jedynym warunkiem przebywania w placówce jest stosowanie się do ustalonego regulaminu. Stałą opieką jest objętych około 30 dzieci. Część z nich to „członkowie świetlicy” czyli uczniowie, którzy przychodzą przynajmniej 10 razy w miesiącu. Pozostali to sympatycy,  korzystający ze świetlicy nieregularnie. Wiek wychowanków zamyka się w granicach 7 – 12 lat. Wśród najstarszych członków są tacy, którzy przychodzą do świetlicy już od kilku lat. Znają doskonale zasady i zwyczaje panujące w tym miejscu, można im powierzyć już pewne zadania. W ten sposób przygotowują się do pełnienia posługi wolontariatu. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30.

Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości. Dlatego też w ramach jej działalności uczniowie mają zapewnione gry i zabawy integracyjne. Ponadto codziennie dzieci mogą liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji; często sami pomagają sobie nawzajem, ucząc się służyć innym i czerpać radość z bycia pomocnym. Poza tym codziennie przygotowywane są w świetlicy podwieczorki, a po nich jest najczęściej czas na rekreację i zabawę. Dzieci same przygotowują kanapki, herbatę i sprzątają po posiłku. Uczą się w ten sposób bycia pomocnym, służenia drugiej osobie oraz docenienia tego, co rodzice robią dla nich w domu. Taka pomoc jest doceniana i nagradzana drobiazgami, a w przyszłości może zaowocuje wrażliwością na pracę innych. Wiele dzieci bardzo lubi szczególnie tę część dnia, kiedy można grać w bilard, ping-pong, piłkarzyki, korzystać z różnych gier, układać klocki itd. Dodatkowo staramy się, aby w naszej świetlicy panował klimat wzajemnej serdeczności i sympatii.

Członkowie świetlicy są częściowo zwolnieni z opłat za wypoczynek zimowy i letni, który jest przez nas organizowany. Każdego roku dzieci wyjeżdżają na kolonie letnie, tzw. „wakacje z Bogiem” i zimowiska. Ponadto przeprowadzane są półkolonie dla osób, które swoje wakacje z różnych powodów spędzają w mieście. Dzięki tego typu przedsięwzięciom wychowankowie mogą poznać Lublin - jego zabytki - a przy tym zabawnie, miło i ciekawie spędzić wolny czas. Dzieci mają też wkład własny w organizację wyjazdów, ponieważ przygotowują kiermasze świąteczne, które zasilają budżet kolonii i zimowisk. Staramy się uczyć w ten sposób samodzielności, szacunku do pieniędzy i radości z tego, co samemu można osiągnąć własną pracą.

 

Bliższe informacje o świetlicy możecie znaleźć poniżej: