1973 Zlecenie Księżom Sercanom katechizacji w dzielnicy Czechów przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka
   
1977  
01.09 – Rozpoczęcie przez Księży Sercanów katechizacji dzieci w ośrodku katechetycznym przy ul. Leśmiana.
   
1978  
22.10 – Odprawienie pierwszej Mszy św. przy ul. Leśmiana na Czechowie.
   
1979  
21.01 – Erygowanie Domu Zakonnego Księży Sercanów przy ul. Leśmiana przez władze prowincjale.
   
1980  
13.01 – Spotkanie Księdza Biskupa Edmunda Ilcewicza na świątecznym opłatku z mieszkańcami Czechowa.
26.04 – Udzielenie Sakramentu Bierzmowania i poświęcenie kaplicy, przy ul. Leśmiana przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka.
12.12 – Wydanie Dekretu Kurii Biskupiej o utworzeniu ośrodka parafialnego - przy kościele Księży Sercanów p.w. Dobrego Pasterza.
15.12 – Wniesienie przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesław Pylaka prośby do władz państwowych o pozwolenie na budowę kościoła.
   
1982  
21.03 – Przeprowadzenie przez Księży Sercanów misji intronizacyjnych Serca Jezusowego.
   
1985  
28.06 – Ustawienie przez wiernych Krzyża na placu przy ul. Lipińskiego.
Interwencje Delegacji parafian we wszystkich instytucjach społeczno - administracyjnych w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę kościoła.
   
1986  
20.01 – Podpisanie przez Wojewodę Lubelskiego pozwolenia na budowę kościoła, starania o jego lokalizację.
   
1987  
22.05 – Wydanie decyzji lokalizacyjnej pod budowę kościoła przy ul. Radzyńskiej.
23.07 – Dekret Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka o erygowaniu parafii p.w. Dobrego Pasterza.
30.08 – Poświęcenie przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka placu pod budowę kościoła.
25.12 – Odprawienie Pasterki jako pierwszej Mszy św. na miejscu budowy nowego kościoła przy ul. Radzyńskiej.
   
1988  
31.08 – Wydanie zezwolenia na budowę obiektu sakralnego przy ul. Radzyńskiej przez Urząd Wojewódzki w Lublinie.
06.09 – Zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych nowego kościoła i ich właściwe podjęcie pod kierownictwem ks. Proboszcza Zdzisława Kozioła SCJ.
   
1991  
13.01 – Publikacja pierwszego numeru gazetki parafialnej „Pasterz” pod redakcją naczelną ks. Janusza Burzawy SCJ i współuczestnictwie ks. Zdzisława Kozioła SCJ i młodzieży Parafii.
30.06 – Wmurowanie przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka kamienia węgielnego nowego kościoła p.w. Dobrego Pasterza, pochodzącego z murów Jasnej Góry i poświęconego 9.06.1987 przez papieża Jana Pawła II w Lublinie podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny.
   
1992  
30.09 – Przeniesienie siedziby księży z ul. Leśmiana do nowo wybudowanego Domu Zakonnego przy ul. Radzyńskiej.
   
1993  
27.07 – Montaż krzyża na dachu kościoła Dobrego Pasterza przy ul.Radzyńskiej i jego poświęcenie przez ks. Proboszcza.
24.12 – Pierwsza Pasterka o północy w nowym kościele.
   
1994  
06.11 – Wizytacja kanoniczna Parafii przez Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego.
   
1995  
15.08 – Zakończenie posługi kapłańskiej w Parafii przez ks. Proboszcza Zdzisława Kozioła SCJ.
16.08 – Objęcie urzędu Proboszcza Parafii przez ks. Stefana Zabdyra SCJ.
   
1996  
02.06 – Uroczystość pierwszych prymicji parafianina ks. Sławomira Kamińskiego SCJ.
   
1997  
30.11 – Wizytacja kanoniczna Parafii i pobłogosławienie nowego kościoła przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego.
   
1998  
29.06 – Odprawienie ostatniej Mszy św. w prowizorycznej kaplicy przy ul. Leśmiana w związku z decyzją jej likwidacji przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego.
   
1999  
18.04 – Przeprowadzenie przez Księży Sercanów misji św. przed Wielkim Jubileuszem Roku 2000.
   
2000  
01.06 – Przeprowadzenie przez Księży Sercanów misji intronizacyjnych Najświętszego Serca Jezusowego.
07.10 – Pielgrzymka Parafii do Archikatedry dla uzyskania Odpustu Jubileuszowgo.
   
2001  
11.03 – Transmisja Mszy św. z kościoła parafialnego przez Telewizję Polonia.
27.05 – Uroczysta Msza św. prymicyjna biskupa Helsinek, ks. Józefa Wróbla SCJ.
   
2002  
14.04 – Wizytacja kanoniczna Parafii przez Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego.
25.05 – Udzielenie święceń diakonatu i kapłaństwa alumnom Sercańskim przez Księdza Biskupa Mieczysława Cisłę.
   
2003  
04.10 – Śmierć ks. Proboszcza Stefana Zabdyra SCJ.
16.11 – Objęcie urzędu Proboszcza parafii p.w. Dobrego Pasterza przez ks. Floriana Grucę SCJ.
03.12 – Rozpoczęcie rozbiórki tymczasowej kaplicy przy ul. Radzyńskiej.
14.12 – Rozpoczęcie 9 miesięcznej nowenny przed peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Lubelskiej.
   
2004  
08.03 – Powstanie Parafialnego Zespołu Caritas.
27.03 – Założenie strony internetowej Parafii.
02.05 – Odprawienie Mszy św. dziękczynnej z okazji 25-lecia duszpasterstwa Księży Sercanów w Lublinie - Czechowie pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława Nagyego SCJ.
18.09 – Rozpoczęcie w Archidiecezji Lubelskiej peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
24.12 – Uruchomienie kamerki internetowej.
   
2005  
02.04 – O godz. 21.37 Papież Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.
03.04 – Rozpoczęcie prac związanych z budową: parkingu, garaży i zagospodarowaniem terenu wokół kościoła.
19.04 – Wybór kardynała Josepha Ratzingera na papieża. Przyjmuje imię Benedykt XVI.
14.06 – Przeprowadzenie przez Księży Sercanów misji przed peregrynacją kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
15.06 – Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
16.10 – Rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Jasnogórskiego po rodzinach naszej parafii.
   
2006  
25.04 – Rozpoczęcie prac związanych z ogrodzeniem kościoła.
22.10 – Śluby wieczyste s. Marii Bobrowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.
10.12 – Udzielenie święceń kapłaństwa diakonowi Karolowi Spindzie SCJ przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego.
   
2007  
18.03 – Poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego w czasie renowacji misji.
15.04 – Wizytacja kanoniczna Parafii przez księdza biskupa Mieczysława Cisło.
04.11 – Złożenie przyrzeczeń nowej Rady Duszpasterskiej.
07.11 – Pierwszy w Polsce przekaz Mszy św. przez komórkę: wap.ittv.pl.
   
2008  
04.02 – Rozpoczęcie działalności Sercańskiego Ośrodka Pomocy Dobrego Pasterza.
04.11 – Zatwierdzenie przez Krajowy Rejestr Sądowy Stowarzyszenia Dobrego Pasterza przy naszej parafii.
14.12 – Nawiedzenie relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque.
   
2009  
28.06 – Ksiądz Proboszcz Florian Gruca SCJ poświęcił Salę Kolumnową.
09.11 – W Roku Kapłańskim powstał Apostolat Margaretka.
   
2010  
30.01 – Nawiedzenie relikwii św. Jana Marii Vianneya.
02.08 – Rozpoczęcie prac związanych z wymianą okien i malowaniem kościoła.
22.08 – Śluby wieczyste s. Agnieszki Pytki ze Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela.
   
2011  
10.02 – W Rzymie zmarł nagle Arcybiskup Metropolita Lubelski Józef Życiński
26.06 – Pod przewodnictwem J.E. księdza biskupa Józefa Wróbla SCJ dwóch księży sercanów: ks. Mirosław Daniluk SCJ i ks. Józef Piekorz SCJ obchodziło jubileusz 50. lecia kapłaństwa.
10.12 – Montaż 2 witraży: św. Faustyny Kowalskiej i św. Małgorzaty Marii Alacoque.
   
2012  
09.01 – Rozpoczęcie montażu organów i prac renowacyjnych.
24.03 – Montaż kolejnych 2 witraży: bł. Jana Pawła II i Sługi Bożego o. Leona Jana Dehona, założyciela księży sercanów.
25.03 – Jubileusz 50. lecia kapłaństwa ks. Czesława Koniora SCJ.
20.04 – Montaż nowych drzwi do kościoła.
29.04 – Jubileusz 60. lecia kapłaństwa ks. kan. Andrzeja Gromady.
17.06 – Obchody 25. lecia erygowania parafii i uroczyste poświęcenie kościoła przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika.
30.06 – Zakończenie posługi kapłańskiej w Parafii przez ks. Proboszcza Floriana Grucę SCJ.
01.07 – Objęcie urzędu Proboszcza Parafii przez ks. Andrzeja Gruszkę SCJ.
11.10 – W pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II Ojciec Święty Benedykt XVI w Rzymie dokonał otwarcia Roku Wiary. W tym też dniu minęło 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.
14.10 – Uroczyste otwarcie roku wiary w naszej parafii.
21.10 – W naszej parafii odbyły się wybory do nowej Rady  Duszpasterskiej.
02.12 – Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej.
   
2013  
11.02 – Abdykacja papieża Benedykta XVI.
13.03 – Wybór nowego papieża - kardynała Jorge Mario Bergoglio (Argentyńczyka), który przyjął imię Franciszek.
21.04 – Wizytacja kanoniczna parafii przez księdza biskupa Józefa Wróbla SCJ.
05.06 – W Krakowie zmarł ks. kard. Stanisław Nagy SCJ.
09.06 – Ksiądz Stanisław Rosiek SCJ obchodził jubileusz 25. lecia kapłaństwa.
18.06 – W Lublinie odszedł do Pana niestrudzony misjonarz Serca Bożego, dyrektor misjonarzy krajowych Księży Sercanów, Ks. Maciej Moskwa SCJ.
18.08 – Jubileusz 25. lecia profesji zakonnej s. Elżbiety Agni Sienkiel BDNP
23.09 – Parafialna pielgrzymka do Rzymu w Roku Wiary.
13.10 – Papież Franciszek na Placu św. Piotra zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Nasza parafia na zakończenie nabożeństw fatimskich także zawierzyła się Matce Bożej.
22.10 – Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do naszego kościoła parafialnego. Uroczystości przewodniczył ks. bp Józef Wróbel SCJ.
24.10 – Uroczyste zamknięcie Roku Wiary
   
2014  
27.04 – W Rzymie kanonizacja św. Jan Pawła II i Jan XXIII.
18.11 – 50-cio osobowa delegacja z ks. proboszczem Andrzejem Gruszką  w Krakowie-Łagiewnikach otrzymuje od Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej
23.11 – Wniesienie relikwii św. Faustyny Kowalskiej przy udziale sióstr z Krakowa.
01.12 – Uroczyste otwarcie kaplicy Miłosierdzia. Wniesienie i zainstalowanie relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II w ołtarzach z obrazami św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i posługi spowiadania. Uroczystościom przewodniczył, Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik.
   
2015  
06.02 –  250. rocznica ustanowienia liturgicznego Święta Najświętszego Serca Pana Jezusa.
07.06 – Rozpoczęcie Misji Intronizacyjnych Najświętszego Serca Jezusowego w Jubileuszowym roku ustanowienia  Święta Serca Jezusowego. (Prowadzili księżą sercanie: ks. Zdzisław Płuska SCJ i Ks. Grzegorz Kurzaj SCJ). 
15.06 – Jubileusz 25. lecia kapłaństwa ks. proboszcza Andrzeja Gruszki SCJ.
29.11 – Rozpoczęcie Jubileuszowego Roku 1050. rocznicy Chrztu Polski.
   
2016  
20.07 – Rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Przyjazd do naszej parafii Młodzieży z: Brazylii, Włoch, Albanii, Hiszpanii, Portugalii i Niemiec.
03.09 – Śluby wieczyste s. Elżbiety Dąbrowskiej, s. Natalii Ostrowskiej i s. Małgorzaty Guzik ze Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela.
   
2017  
21.09 – Rozpoczęcie rekolekcji Ewangelizacyjnych
23.09 – Peregrynacja kopii Krzyża Trybunalskiego z relikwią Krzyża Świętego.
07.10 – Różaniec bez granic – ponad stu parafian modliło się nad Bugiem w Świerży oraz rzesza wiernych w kościele parafialnym.
   
2018  
10.06 – Wizytacja kanoniczna parafii przez księdza biskupa Mieczysława Cisło.
   
2019  
14.05 – Jubileusz 25. lecia kapłaństwa ks. Jerzego Nocunia SCJ.
14.09 – Polska pod Krzyżem – udział pięćdziesięcioosobowej grupy parafian w  modlitwie na lotnisku we Włocławku oraz wielu wiernych w kościele parafialnym.
   
2020  
27.02 – Pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego.
13.03 – PANDEMIA KORONAWIRUSA- wprowadzone oboszczenia co do ilości wiernych uczestniczących w Mszach i nabożeństwach w kościele.
10.04 – TRIDUUM PASCHLANE bez udziału wiernych w kościele.
14.09 – Poświęcenie odnowionego krzyża misyjnego.