Chrzest święty jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.

Sakrament Chrztu św. udzielany jest zwykle w każdą I i III Niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12:30. W styczniu 2023 wyjątkowo w II i IV Niedzielę.

W roku 2023 Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w następujące niedziele:
8.1.2023, 22.1.2023, 5.2.2023, 19.2.2023, 5.3.2023, 19.3.2023, 2.4.2023, 16.4.2023, 7.5.2023, 21.5.2023, 4.6.2023, 18.6.2023, 2.7.2023, 16.7.2023, 6.8.2023, 20.8.2023, 3.9.2023, 17.9.2023, 1.10.2023, 15.10.2023, 5.11.2023, 19.11.2023, 3.12.2023, 17.12.2023.

Obowiązki rodziców dziecka

Obowiązki rodziców dziecka:
- przygotowują się do chrztu dziecka,
- są obecni,
- publicznie proszą o chrzest,
- kreślą znak krzyża na czole dziecka,
- wyrzekają się szatana,
- składają wyznanie wiary,
- niosą niemowlę do chrzcielnicy,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo,
- doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
- są świadkami wiary dla dziecka,
- przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
- spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
- razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
- wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
- obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
- świętują dzień Patrona,
- uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
- zawierzają dziecko Bogu:


„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”.
„Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja.
Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja.
Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.


Sakramentu Chrztu Św. udzielany jest w każdą I i III Niedzielę  miesiąca

w czasie Mszy Św. o godz.  12:30 

 

Informacje szczegółowe związane z chrztem:

{slider ... dla rodziców dziecka}

Rodzice dziecka:
1.   Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. na tydzień przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC.
2.   Uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu świętego (sobota przed I i III niedzielą miesiąca o godz. 19:00).
3.   Przystępują do Sakramentu Pokuty.
4.   Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
5.   Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

{slider ... dla rodziców chrzestnych}

Rodzice chrzestni:
1.   Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym.
2.   Obowiązkowo uczestniczą w konferencji przed chrztem św.
3.   Przedstawiają zaświadczenie ważnie odbytej spowiedzi św.
4.   Młodzież przedstawia zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
5.   Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.
     
Rodzicami chrzestnymi NIE MOGĄ zostać następujące osoby:
1.   Nieochrzczone.
2.   Należące do jakiejś sekty religijnej.
3.   Które publicznie zaparły się wiary.
4.   Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
5.   Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
6.   Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

{slider ... w dniu Chrztu Świętego}

W dniu chrztu św.:
1.   Rodzice lub chrzestni o godz. 12:10 zgłaszają się do kancelarii parafialnej i składają brakujące podpisy, chrzestni, którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi świętej.
2.   Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Metropolitalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

 

Nie mogą fotografować lub operować kamerą video osoby, które nie mają zezwolenia z Kurii Matropolitalnej.

{/sliders}