"Świeccy członkowie SWŚ żyjąc w swoim środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym, starają się być apostołami Serca Jezusowego przez modlitwę, ofiarę, słowo, a przede wszystkim przez świadectwo  życia". (Statut SWŚ punkt 4).

W parafii Dobrego Pasterza w Lublinie, prowadzonej przez kapłanów ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, wśród licznych grup apostolskich, funkcjonuje od 1998 r. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ). Pragnieniem naszym jest przede wszystkim coraz bardziej poznawać Osobę Chrystusa i tajemnicę Jego Serca oraz świadczyć o Jego miłości do ludzi. Chcemy też wynagradzać Sercu Bożemu za zniewagi, grzechy swoje i innych. Wyrażamy wdzięczność Bogu za Ojca Dehona i założone Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego, włączając się na różne sposoby w życie Zgromadzenia i parafii Dobrego Pasterza. Staramy się pełnić tę posługę poprzez udział w życiu religijnym, społecznym i pracach charytatywnych wspólnoty parafialnej. Jednakże głównym akcentem naszej jedności z Chrystusem jest comiesięczna Msza Św.  wspólnotowa, połączona z konferencją formacyjną (trzecia niedziela miesiąca). Spotkania te są okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z udziałem w życiu parafii. Pragniemy żyć wg charyzmatu Ojca Dehona, zawartego w słowach: Miłość, Poświęcenie, Wynagrodzenie. Czynimy to angażując się w życie parafii, w łączności z kapłanami i innymi grupami apostolskimi, aby budować Królestwo Serca Jezusowego. Ponadto uczestniczymy w dniach skupienia, rekolekcjach i pielgrzymkach SWŚ.

Warto zaznaczyć, że dodatkową możliwością ciągłej formacji są też różne książki, czasopisma i biuletyny, wydawane przez Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego. Szczególnie godny polecenia jest Biuletyn Sercańskiej Wspólnoty Świeckich „Otwarte Serce”. Opiekunem wspólnoty od 2015 roku jest ks. Mieczysław Piwowarek SCJ.

Przyjdź do nas:
- jeśli pragniesz jeszcze bardziej miłować Chrystusa, naśladować Go i wiernie Mu służyć,
- być wiernym przyjacielem Jezusa Chrystusa oraz budować Królestwo Serca Jezusowego w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie,
- dawać odpowiedź miłością na Miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie,
- chcesz wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i bliźnich.

Zapraszamy na Eucharystię oraz spotkanie formacyjne w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 17.00 do kościoła parafialnego Księży Sercanów przy ul. Radzyńskiej 3.