Jedną z najstarszych grup działających w naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Swoimi początkami sięga czasów, kiedy serce parafii mieściło się w prowizorycznej kaplicy przy ulicy Leśmiana. Obecnie również nie brakuje chłopców, którzy poprzez swoją posługę pragną pomagać kapłanowi w spełnianiu woli samego Boga.

Droga do ministrantury rozpoczyna się około rocznym czasem przygotowania. Przez pierwsze kilka miesięcy młodzi chłopcy służą bez komży. Jest to czas poznawania służby Bożej. Następny etap trwa niecały rok. Aspiranci poznają bliżej strukturę Mszy św. i podziału roku liturgicznego. Po tym okresie otrzymują z rąk Księdza Proboszcza pelerynki. Po odmówieniu modlitwy, która ma ich umocnić i pomagać w służbie, stają się ministrantami. Kolejny etap ministrantury umożliwia jako lektor przekazywanie wiernym Słowa Bożego. Jest to zaszczytna i odpowiedzialna rola, gdyż lektor jest tym przez którego serce, umysł i wargi przemawia Bóg.

Zapisy organizowane są na początku każdego roku szkolnego jak również w ciągu całego roku. Opiekunem kandydatów, aspirantów, ministrantów i lektorów jest ks. Łukasz Grzejda SCJ. Kandydaci, aspiranci, ministranci i lektorzy są podzieleni na grupy. Każda grupa służy jeden raz w ciągu tygodnia i raz w niedzielę.

Ministranci i lektorzy to nie tylko grupa formalna. Wszystko funkcjonuje tu na zasadach koleżeńskich. Integracji służą wspólne wyjazdy wakacyjne, zajęcia sportowo -rekreacyjne i cotygodniowe zbiórki.

Jeżeli jesteś zainteresowany służbą Bogu przy ołtarzu i masz trochę odwagi, to nie wahaj się przyjść do nas!

 lso2023

 

Bliższe informacje o Liturgicznej Służbie Ołtarza można znaleźć poniżej:

Członkowie

Krzyżanowski Antoni
Horszczaruk Patryk

 

Kojder Jan
Kowal Kacper
Jusiak Marcin
Zmysłowski Maciej
Gładysz Szymon
Jęczała Miłosz

 Jęczała Maciej
Sokołowski Antoni
Sokołowski Ignacy
Horszczaruk Eryk
Wilk Krzysztof
Wilk Wojciech
Gładosz Jakub
Maleszyk Mateusz
Bogdański Kornel

Dejneka Tomasz
Jaszczuk Szymon
Karasiński Szymon
Dadura Dawid
Fornalewski Wiktor
Wilk Adam
Król Jan