Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Dobrego Pasterza w Lublinie powstało w marcu 1995 roku. Pierwszym opiekunem był ks. Mieczysław Klóska SCJ (1995). Następnie opiekę sprawowali: ks. Andrzej Kietla SCJ (1996-2003), ks. Adam Gucwa SCJ (2003-2009), ks. Andrzej Małek SCJ (2009-2010), ks. Paweł Nowakowski SCJ (2010-2011), ks. Krzysztof Szlachetka SCJ (2011-2012), ks. Proboszcz Andrzej Gruszka SCJ (2012 - 2021), a obecnie ks. Kazimierz Lewandowski SCJ.

Koło Rodziny Radia Maryja liczy około 50 osób czynnie działających. Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca: o godzinie 17.30 - różaniec święty, o godz. 18.00 - Msza św. odprawiana w intencji Ojca Św., kapłanów, Ojczyznę i Rodziny Radia Maryja. Bezpośrednio po Mszy św. uczestniczymy w katechezie prowadzonej przez naszego opiekuna, a następnie omawiamy sprawy bieżące dotyczące Rodziny Radia Maryja.

Od początku działalności koło Radia Maryja brało udział oraz organizowało szereg pielgrzymek. Stale uczestniczymy w rocznych spotkaniach Rodziny Radia Maryja w Częstochowie i w Toruniu.

Uczestniczymy również we wrześniu w uroczystościach Maryjnych w Wąwolnicy. Bierzemy udział w akcjach organizowanych przez Rodzinę Radia Maryja, popierając zgodnie z naszymi przekonaniami sprawy obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Na terenie Parafii włączamy się do:

      - roznoszenia opłatków,
      - na Boże Ciało pomagamy w przygotowaniu ołtarza,
      - udział w oprawie Nabożeństwa Fatimskiego;
      - zbieranie ofiary pieniężne na cele charytatywne;
      - prowadzenie koronki do Miłosierdzia Bożego po porannej Mszy Św.;
      - pomoc w organizowaniu „Dziecięcego Dnia Radości” z okazji Dnia Dziecka;
      - organizowanie spotkania opłatkowego Rodziny Radia Maryja;
      - udział w zbiórce różnych artykułów z okazji świąt dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej;
      - uczestnictwo w sprzedaży świec „Caritas” oraz chlebków „Dobroci”.

 

Stale współpracujemy z terenowym biurem Rodziny Radia Maryja na Poczekajce oraz z innymi kołami Rodziny Radia Maryja. Od 13.02.1998 r. trwa Różaniec Nieustający.