Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wspaniałym dziełem, które pozwala przemieniać najbardziej obojętne działania w akty miłości poprzez nawiązywany kontakt pomiędzy Sercem Jezusowym a sercem ludzkim.

Oświeca umysły nowym światłem ukazującym potrzeby naszych czasów, bolączki współczesności, oraz sposoby jak można im zaradzić.

Zaspakaja potrzeby dusz, które pragną, aby Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego trwało w sercach i poprzez jednostki w całym społeczeństwie.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest wyłącznie jedną z pobożnych praktyk – jest całym życiem, przeżywania więzi, przeżywaniem zadośćuczynienia, życiem ofiarnym i apostolskim. Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa cechuje Boska prostota. Polega na tym, aby ofiarować Najświętszemu Sercu dokonania jednej godziny w ciągu dnia bez wprowadzania zmian w istniejące zajęcia, a przede wszystkim przez westchnienie lub wyrażenia intencji „Wszystko dla Ciebie, Panie, Jezu Chryste, dla Twojej chwały, aby okazać Ci naszą miłość”.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest dla wszystkich:

  • dla dzieci, w ten sposób nauczą się coś ofiarować naszemu Panu oczekując Pierwszej Komunii świętej;
  • dla młodych, którzy zostaną uodpornieni przeciw racjonalizmowi i naturalizmowi, i nauczą się ofiarować Bogu jakąś część każdego dnia swojego życia;
  • dla kobiet, które zrozumieją dar samych siebie Bogu i przez Boga innym ludziom;
  • dla mężczyzn, którzy będą potrafili bronić swojej wiary i sprawiać, aby wszędzie je szanowano.

 

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest dla grzeszników sposobem, aby powrócić do Najświętszego Serca; dla obojętnych sposobem, aby pokochać Najświętsze Serce; dla żarliwych sposobem, aby zdobyć to Serce Jezusa, albowiem im bardziej aktywne jest apostolstwo danej duszy, tym bardziej wskazane jest, aby żyła ona w kontakcie z Sercem Jezusa.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie naszego Pana „Szukałem kogoś, kto by Mnie pocieszył i nie znalazłem. Gorąco pragnę być poznany przez ludzi”.

Parafianie Dobrego Pasterza nie byli obojętni na pragnienie naszego Pana i już w roku 1992 dzięki ks. Zdzisławowi Koziołowi SCJ powstało Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Arcybractwo początkowo liczyło 215 osób, a obecnie liczy 50 osób. Są to ludzie w różnym wieku - ludzie starsi i chorzy. Wielu już Pan powołał do Siebie.

Arcybractwo Straży Honorowej jest grupą, która wiernie trzyma straż modlitewną przy Sercu Pana Jezusa – zranionego włócznią na Krzyżu i po dzień dzisiejszy ranione naszymi grzechami i obojętnością.

Obowiązkiem każdego członka Arcybractwa Straży Honorowej jest pracować nad rozszerzaniem Miłości Chrystusa, której symbolem jest Jego Serce ciągle ranione przez nas; być instrumentem Miłosierdzia Bożego dla dusz; uczyć naszych braci doskonałego wypełniania ich obowiązku; codziennie prowadzić duchowo na ich posterunek straży do Tabernakulum; przyczyniać się do zwycięstwa Kościoła, zobowiązanego do kontynuowania tu na ziemi zbawczej misji Chrystusa.

Członek Straży Honorowej obiera sobie „Godzinę Straży” w ciągu dnia, która polega nie na spędzaniu godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na wykorzystaniu obranej godziny bez zmieniania planu zajęć – do gorliwego uświadomienia sobie obecności Bożej. Członek Straży Honorowej ofiaruje w ciągu tej godziny wszystko, co czyni i wszystko, czym jest dla uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.

W naszej parafii w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17-tej gromadzimy się na Adoracji Najświętszego Sakramentu na tzw. „godzinie świętej” gdzie rozważania przygotowują członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
O godzinie 18-tej sprawowana jest Msza święta w intencji członków Straży Honorowej i o powołania zakonne i misyjne. Po Mszy św. odbywa się spotkanie w salce, gdzie nasz duchowy opiekun ksiądz proboszcz Kazimierz Lewandowski SCJ wygłasza krótką konferencję na temat kultu Serca Pana Jezusa. Zelator Pani Zofia Gaudyn wymienia, w formie losowania, bilety, które zawierają rozważania i wskazówki dobrego życia chrześcijańskiego oparte na naśladowaniu Pana Jezus i jego Matki Maryi.

Nasza wspólnota strażowa bierze czynny udział w życiu parafii, przez udział w całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie razem z Różami Różańcowymi adorujemy Pana Jezusa przez 4 godziny. Co roku przygotowujemy trzeci ołtarz na święto Bożego Ciała. W maju i czerwcu włączamy się w uświetnienie procesji fatimskiej przez odmawianie różańca podczas jej trwania. Ważne miejsce w życiu wspólnotowym zajmują pielgrzymki. Szczególnie w miesiącu czerwcu ogólnopolska pielgrzymka Straży Honorowej na Jasną Górę - ich celem jest pogłębianie czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

Nie zapominamy głosić prawdy, że Najświętsze Serce Pana Jezusa spoczęło pod Sercem Niepokalanej Maryi Dziewicy. Pragniemy żyć tak, aby każdy kto należy do naszego apostolatu był żywą księgą ewangelii.
Pamiętamy o bliskich naszym sercom osobach, które potrzebują naszej obecności, pomocnej dłoni, naszej modlitwy.

Jesteśmy także otwarci na nowych członków. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby służyć Sercu Bożemu przez swoją modlitwę, czy pomoc drugiemu człowiekowi w duchu miłości i wynagrodzenia.
Jesteśmy przekonani, że działalność naszej wspólnoty Straży Honorowej będzie stopniowo rozwijała się i będzie następował również rozwój duchowy wszystkich członków.

Słodkie Serce Jezusa bądź naszą miłością