Każdy z nas powołany jest do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności, wypełniając na co dzień Jego wolę i żyjąc według Jego przykazań. Wielu parafian chce pogłębionego życia religijnego, dlatego włączyło się w działalność wielu grup duszpasterskich istniejących w parafii.

Dla dorosłych są to: Arcybractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa, Caritas, Chór parafialny, Duszpasterstwo Anonimowych Alkoholików, Koła Różańcowe, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Legion Maryi, Oaza Rodzin, Sercańska Wspólnota Świeckich, Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Zespół do Spraw Bezrobotnych.

Dla młodzieży: Duszpasterstwo młodzieży studiującej i pracującej, Liturgiczna Służba Ołtarza - lektorzy, Schola młodzieżowa, Ruch Sercańskiej Młodzieży, Parafialna gazeta Pasterz i Pastuszek.

Dla dzieci: Schola dziecięca, Liturgiczna Służba Ołtarza – aspiranci i ministranci.