To były piękne godziny spędzone we wspólnocie. Ale zacznijmy od refleksji, że zarówno w chwilach radosnych jak i trudnych odwołujemy się do źródła, aby dziękować, przepraszać czy prosić. Dla Sercańskiej Wspólnoty Świeckich tym źródłem jest Najświętsze Serce Jezusa i Serce Maryi oraz niezliczone rzesze błogosławionych i świętych jako świadków wiary i miłości do Boga i ludzi.

Taki cel przyświecał SWŚ obchodzącej w tym roku Jubileusz 25-lecia obecności, trwania i posługi w parafii Dobrego Pasterza. Tak więc 14-go października2023 roku członkowie i sympatycy naszej wspólnoty w liczbie 47 osób nawiedzili niektóre sanktuaria warszawskie.

warszawaW pierwszej kolejności udaliśmy się do kościoła pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. W latach 1980-1984 posługę w parafii pełnił ksiądz Jerzy Popiełuszko, który od października 1980 roku raz w miesiącu wraz z innymi duchownymi z inicjatywy proboszcza odprawiał w kościele św. Stanisława Kostki Msze św. za Ojczyznę. Kazania ks. Jerzego stały się manifestacjami patriotycznymi i ściągały tłumy ludzi nie tylko z Warszawy, ale i z całej Polski. Od śmierci ks. Jerzego w 1984 roku świątynia stała się miejscem pielgrzymkowym dla wszystkich, którzy odwiedzają znajdujący się przed frontonem kościoła Jego Grób. Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz w 2010 roku podniósł świątynię do rangi Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Modliliśmy się przy jego grobie oraz odwiedziliśmy znajdujące się w podziemiach kościoła Muzeum, poświęcone osobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W muzeum zgromadzone są pamiątki po kapłanie. Eksponaty są wystawione w kilku salach. Jedna z sal symbolizuje miejsce zamordowania ks. Jerzego a w gablotach narzędzia jego tortur. Zgromadzono także sporo pamiątek z życia błogosławionego, m. in. znajduje się kołyska i drzwi z jego rodzinnego domu.

Następnie udaliśmy się do Narodowego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie. Opiekują się nim Ojcowie Jezuici. Sanktuarium zbudowane zostało w latach 1980–1989, wcześniej był tam ogród ojców jezuitów oraz kaplica, gdzie od 1938 przechowywano relikwie św. Andrzeja Boboli.

Św. Andrzej Bobola był polskim jezuitą, kaznodzieją i misjonarzem. Został pojmany 16 maja 1657 r. przez Kozaków i zamęczony w okrutny sposób w Janowie Poleskim. Chcieli zmusić go do wyrzeczenia się swojej wiary. Został kanonizowany przez papieża Piusa XI w 1938 roku, natomiast w 2002 r. został ogłoszony Patronem Polski.

bobolaW sanktuarium uczestniczyliśmy w Eucharystii i modliliśmy się za Ojczyznę przed relikwiami Świętego. Po Mszy Św. udaliśmy się do Muzeum św. Andrzeja na prelekcję Ojca Jezuity na temat życia i męczeńskiej śmierci tego świadka wiary.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko jak i św. Andrzej Bobola za życia przyciągali do Chrystusa swoją modlitwą, poświęceniem i miłością do Ojczyzny rzesze ludzi. Jak wiemy ponieśli śmierć męczeńską z rąk tych, którzy na różne sposoby okazywali nienawiść do Chrystusa, wiary i ludzi wierzących.

 

Kolejnym etapem naszego pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Sanktuarium to jest upamiętnienie niezwykłego Daru Pana Boga dla mieszkańców stolicy w trudnym okresie okupacji niemieckiej i pierwszych latach po II wojnie światowej. Tutaj miały miejsce wielokrotne objawienia Matki Bożej 12-letniej Władzi Fronczak. Ostanie objawienie miało miejsce 15-go września 1949 roku. Za jej pośrednictwem Matka Boża wzywała do poprawy życia, modlitwy, pokuty i nawracania. Wzywała też do rozwijania Jej kultu na Siekierkach. Wskazała, aby dzień 2 września był świętem Matki Bożej Młodzieży.

W 1980 r. ks. Prymas Stefan Wyszyński powierzył miejsce objawień Zakonowi Pijarów i zatwierdził budowę ośrodka duszpasterskiego dla dzieci i młodzieży. W 1988 roku ustanowiona została parafia pw. NMP Królowej Wyznawców, a w 1997 roku decyzją Ks. Prymasa Józefa Glempa miejsce to zostało podniesione do rangi Sanktuarium Diecezjalnego pod wezwaniem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży i poświęcono przylegającą do kościoła kaplicę z obrazem Matki Bożej malowanym według przekazu z okresu objawień.

Uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej w kaplicy przez Ks. Mieczysława - opiekuna duchowego SWŚ. Podczas homilii zaakcentował potrzebę naszego wzrostu w wierze na wzór Najświętszego Serca Jezusowego i Serca Maryi. W modlitwie wiernych powierzyliśmy Matce Bożej Nauczycielce Młodzieży nasze intencje osobiste i rodzinne, naszą Parafię oraz młodzież Ojczyzny i świata.

Na zakończenie warto dodać, że w czasie podróży autokarowej pielgrzymi byli rozmodleni i rozśpiewani pod kierunkiem Ks. Mieczysława. W tym miejscu pragniemy podziękować Panu Bogu i Maryi oraz Ks. Opiekunowi SWŚ, pani pilot Halinie i panu kierowcy Tomaszowi za pomoc w zorganizowaniu i szczęśliwym przeżyciu pielgrzymki. Świadczą o tym serdeczne podziękowania i prośby o organizowanie kolejnych wspólnotowych wyjazdów. Bóg zapłać Wszystkim za uczestnictwo w pielgrzymce.

Jadwiga Gach
Maria Stefańczyk