W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

 

W Uroczystość Chrystusa Króla, patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza podczas Mszy św. o godz. 9.30 czterech chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów, dwóch rozpoczęło formację aspiranta, a czterech ministrantom ks. Proboszcz udzielił posługi lektora. Pozostali ministranci i lektorzy odnowili swoje przyrzeczenia wypowiadając przed całym Ludem Bożym, że będą „dalej pełnić zaszczytne zadania pobożnie, pilnie i radośnie”.

Podczas Mszy św. o godz. 11.00 do scholi dziecięcej Serduszka zostało przyjętych 9 dziewczynek. Pozostałe dziewczęta odnawiały przyrzeczenia radosnego zaangażowania się w posługę liturgiczną w naszej Parafii.

Ks. Proboszcz gratulował nowo przyjętym do LSO oraz do scholki życząc im między innymi wytrwałości i radości z pełnionej służby przy ołtarzu. Nie zabrakło także słów wdzięczności względem rodziców, którzy wkładają wiele wysiłku, by umożliwić swoim dzieciom uczestnictwo w tej grupie parafialnej.

 Zapraszamy do galerii - Msza św. o godz. 9.30

Zapraszamy do galerii - Msza św. o godz. 11.00


W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata, na Mszy o godz. 19.00 grupa młodzieży z naszej parafii rozpoczęła czas przygotowania do sakramentu bierzmowania. Wobec księdza proboszcza wyrazili gotowość wejścia na tę drogę. Uczynili to w dniu, w którym z woli papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Na zakończenie Mszy św. każdy z kandydatów otrzymał Ewangelię św. Marka, by czytając i rozważając Dobrą Nowinę o Jezusie, coraz bardziej Go poznawali i naśladowali.

 Zapraszamy do galerii - Msza św. o godz. 19.00