W sobotę 19-tego listopada br. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia powstania w naszej parafii Legionu Maryi.

W październiku 1997 roku z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza Stefana Zabdyra SCJ - wielkiego czciciela Maryi, zostało powołane Prezydium Legionu Maryi. Za patronkę obrano Matkę Bożą Ostrobramską, której piękny obraz umieszczony był w parafialnej kaplicy. Pierwszym kierownikiem duchowym apostolatu został ks. Krzysztof Paluch SCJ, bardzo cierpliwy i obowiązkowy, który na cotygodniowych zebraniach, głosząc alokucje umacniał i przyczyniał się do właściwej formacji legionistów. Ks. Krzysztof jest obecnie znowu kierownikiem duchowym naszego apostolatu.

 

W uroczystościach wzięli udział legioniści z prezydiów zrzeszonych w kurii Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, którzy przybyli do naszej świątyni ze swoimi sztandarami. Do świątyni przybyli także zaproszeni goście.

O godz. 9.45 odmówiono modlitwy legionowe, jedną część różańca św. oraz śpiewano pieśni ku czci Matki Bożej. Następnie w powadze i zadumie wysłuchano referatu ks. Szymona Bendowskiego SCJ - misjonarza z Filipin, który mówił o poświęceniu się Maryi i powierzeniu swojego życia Jej macierzyńskiej opiece. Zachęcał do odbycia indywidualnych rekolekcji przygotowujących do zawierzenia Jezusowi przez Maryję i dokonania zawierzenia. Ks. Szymon był jednym z pierwszych kierowników duchowych naszego prezydium.

Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, w której dziękowaliśmy Panu Bogu za wstawiennictwem Marki Najświętszej za opiekę oraz prosiliśmy o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich legionistów na dalsze lata życia i działalności legionowej. Na jej rozpoczęcie wszyscy, pod przewodnictwem pana organisty Grzegorza Pazika, zaśpiewali gromkim głosem dwie zwrotki hymnu legionowego. Przy słowach pieśni "Hej w górę serca, niech brzmi pieśń, A ty ją wietrze w niebo wznieś, Matce Kościoła u stóp złóż, Ten skromny wieniec wiernych dusz" został wniesiony nasz sztandar legionowy. Eucharystii przewodniczył ks. dr Krzysztof Paluch, kierownik duchowy naszego prezydium, który wygłosił także okolicznościowe Słowo Boże. W koncelebrze byli kapłani z naszej wspólnoty parafialnej i inni związani z Legionem Maryi

Po spotkaniu modlitewnym w kościele. wszyscy uczestnicy udali się do sali kolumnowej na agape przygotowaną przez legionistów. Zgromadzonym gościom została zaprezentowana w obrazach krótka kronika z dwudziestu pięciu lat działalności Prezydium. W radosnej, miłej i prawdziwie rodzinnej atmosferze legioniści mogli zacieśniać więzi towarzyskie, wymieniać się doświadczeniami w pracy apostolskiej a także nawiązywać nowe znajomości.

W ciągu dwudziestopięcioletniej działalności apostolatu wszyscy kierownicy duchowi wkładali dużo serca i zaangażowania w formację naszej grupy.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym apostolacie. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort pisał, że nie pozna się Jezusa jeśli nie zna się Jego Matki - Maryi. Ona jest Pośredniczką wszelkich łask, jest ucieczką grzeszników, pod Jej opieką nie zbłądzimy, Ona zawiedzie nas do niebios bram, jeśli tylko pozwolimy Jej działać, jeśli Jej zawierzymy i zaufamy.

 Retransmisja Mszy Świętej Jubileuszowej

Relacja wideo z Uroczystości Jubileuszu 25-lecia Legionu Maryi