21 listopada obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Dlatego też podczas Mszy św. o godz. 11:00 miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona ministrantów. Szeregi LSO zasiliło siedmiu aspirantów: Daniel, Gabriel, Krzysztof, Maciej, Mateusz, Gabriel i Kornel.

 

Natomiast Jakub, Wojciech i Adrian otrzymali pelerynki i poprzez swoje przyrzeczenia zostali ministrantami. Ci, którzy już pełnią służbę ministrancką odnowili swoje przyrzeczenia.

Również dziewczynki śpiewające w scholce „Serduszka” miały swoje święto. Do grona scholistek dołączyło dziesięć dziewczynek: Aleksandra, Julia, Natalia, Emilia, Aleksandra, Julia, Barbara, Alicja, Zofia, Marcelina. Pozostałe dziewczęta odnawiały przyrzeczenia radosnego zaangażowania się w posługę liturgiczną w naszej Parafii.
Ks. Proboszcz gratulował nowo przyjętym do LSO oraz do scholki życząc im między innymi wytrwałości i radości z pełnionej służby przy ołtarzu. Nie zabrakło także słów wdzięczności względem rodziców, którzy wkładają wiele wysiłku, by umożliwić swoim dzieciom uczestnictwo w tej grupie parafialnej.
Słowa podziękowania usłyszeli również opiekunowie: księża Adam, Bartłomiej i Łukasz oraz siostry Agnieszka i Natalia.

Msza św. o godz. 19:00, stała się natomiast okazją, by swoje przyrzeczenia odnowili najstarsi spośród Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli lektorzy. Do tego grona dołączyło czterech nowych lektorów Mateusz, Antoni, Patryk oraz Igor. Trzymając w dłoniach księgę Pisma świętego potwierdzili, że będą otaczać ją szacunkiem oraz że Słowo objawione będą wiernie przekazywali innym ludziom.
Również i tutaj nie zabrakło słów gratulacji i podziękowań ze strony ks. Proboszcza.

 

Zapraszamy do galerii:

Msza św. o godz. 11.00 - przyjęcie do grona ministrantów

Msza św. o godz. 19.00 - przyjęcie do grona lektorów