24 listopada obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Dlatego też podczas Mszy św. o godz. 11:00  miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona ministrantów. Szeregi LSO zasiliło pięciu aspirantów: Daniel, Piotr, Eryk, Filip i Miłosz. Natomiast Szymon, Igor, Mateusz, Filip i Maciej otrzymali pelerynki i poprzez swoje przyrzeczenia zostali ministrantami. Ci, którzy już pełnią służbę ministrancką odnowili swoje przyrzeczenia.

Tego dnia w naszej parafii swoje święto obchodzi również scholka dziewczęca „Serduszka”, która powiększyła się o siedem nowych i pięknych głosów należących do Liliany, Alicji, Lei, Patrycji, Aleksandry, Ewy, i Julii. Pozostałe scholistki natomiast odnowiły swoje przyrzeczenia.
Ks. Proboszcz gratulował nowo przyjętym do LSO jak i do „Serduszek” życząc im między innymi wytrwałości i radości z pełnionej służby przy ołtarzu. Nie zabrakło także słów wdzięczności względem rodziców, którzy wkładają wiele wysiłku, by umożliwić swoim dzieciom uczestnictwo w tych grupach parafialnych.
Słowa podziękowania usłyszeli również opiekunowie: siostry Natalia i Agnieszka oraz księża Adam, Mateusz i Bartłomiej.

Msza św. o godz. 19:00, stała się natomiast okazją, by swoje przyrzeczenia odnowili najstarsi spośród Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli lektorzy. Do tego grona dołączyło dwóch nowych lektorów Mikołaj i Paweł. Trzymając w dłoniach księgę Pisma świętego potwierdzili, że będą otaczać ją szacunkiem oraz że Słowo objawione będą wiernie przekazywać.
Również i tutaj nie zabrakło słów gratulacji i podziękowań ze strony ks. proboszcza. W gronie świętujących tego dnia znalazła się także schola młodzieżowa „Dobry Pasterz”, która swym śpiewem ubogaca liturgię „dziewiętnastek”. Ks. proboszcz dziękując scholistom, podkreślił jak ogromny wpływ na piękno wspólnej modlitwy ma ich piękny śpiew.
Po zakończonej Mszy zarówno schola, jak i lektorzy, udali się do sali kolumnowej na dalszy ciąg świętowania.

Zapraszamy do galerii