W dniach 13-14 września 2019 roku odbyła się Jubileuszowa 25-ta Ogólnopolska Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę. W tym roku legioniści wspominają 130. rocznicę urodzin założyciela Ruchu Sługi Bożego Franka Duffa. Świętują także 40-lecie założenia pierwszego Prezydium Legionu w Polsce przez Anatola Kaszczuka, więźnia obozu w Kozielsku i oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który z Ruchem spotkał się w Irlandii.

 

Mottem przewodnim tegorocznej pielgrzymki było "W Mocy Ducha Świętego". Pielgrzymi udali się prosić Panią Jasnogórską o wszelkie potrzebne łaski dla siebie, swoich najbliższych, ojczyzny, świata.

W dwudniowym spotkaniu wzięli udział także legioniści z Prezydium Matki Bożej Ostrobramskiej. W godzinach porannych 13-go września z parkingu przy kościele pw. św. Jadwigi Królowej wyruszył autokar z pątnikami do Częstochowy. Trasa przejazdu została tak zaplanowana, aby nawiedzić jeszcze Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Znajduje się tu obraz Madonny z Dzieciątkiem Jezus w lewej ręce i pąkiem białej róży w prawej, namalowany przez nieznanego artystę. Kościół w Wysokim Kole otrzymał ten obraz w darze w XVII wieku. Wkrótce wizerunek Matki Bożej zasłynął objawieniami, łaskami i cudownymi uzdrowieniami chorych różnych stanów. Królową Różańca Świętego koronował w 1974 r. Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński, ozdabiając Ją złotymi koronami papieskimi. Pokłoniwszy się Wysokokolskiej Królowej Różańca Świętego pielgrzymi udali się w dalszą drogę.

Do Częstochowy pielgrzymi z Lublina przybyli w godzinach popołudniowych i po zakwaterowaniu u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiesznie udali się pokłonić Matce Bożej w Jasnogórskiej Kaplicy, podziękować za miniony rok pracy apostolskiej i zawierzać wszystkie sprawy, z którymi przybyli do Jej Jasnogórskiego tronu.

Legioniści wzięli udział w Apelu Jasnogórskim podczas którego rozważania wygłosił JE ks. bp Roman Marcinkowski, opiekun Legionu Maryi w Polsce z ramienia Episkopatu Polski, biskup pomocniczy senior diec. płockiej.

Po modlitwach apelowych rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne. Rozważania modlitewne na temat "Duch Święty w posłudze sakramentalnej Kościoła" poprowadziła Kuria z Chełma, natomiast drugą część modlitw "Duch Święty pierwszym sprawcą modlitwy w nas" poprowadziło Komicjum z Jastrzębia-Zdroju. O północy wszyscy przybyli legioniści uczestniczyli w Pasterce Maryjnej, w koncelebrze brali udział kierownicy duchowi poszczególnych prezydiów. Czuwanie modlitewne zakończyło się o godz. 4-tej.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana w sobotę, 14 września o godz. 11-tej na Szczycie pod przewodnictwem bpa Romana Marcinkowskiego. Eucharystię koncelebrował ks. prof. Janusz Węgrzecki, ogólnopolski kierownik duchowy Legionu Maryi. Pielgrzymi tradycyjnie zgromadzili się na placu ze sztandarami i proporcami z wizerunkiem Matki Bożej. Oprawę liturgiczną przygotowało Komicjum z Lublina. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Krystian Gwioździk, podprzeor sanktuarium.

Mszę św. poprzedziło nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach. Rozważania przygotowała i poprowadziła Regia Lublin.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy odśpiewali Hymn Legionu Maryi. Słowa "Hej w górę serca, niech brzmi pieśń, a ty ją wietrze w niebo wznieś, Matce Kościoła u stóp złóż ..." odbijały się gromkim echem po jasnogórskich błoniach.