W dniu 15 czerwca 2019 roku w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej w Lublinie obyły się uroczystości z okazji 40-lecia reaktywowania działalności Legionu Maryi w Polsce. Uroczystości przygotował zarząd Regii Legionu Maryi p.w. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, a udział w nich wzięli legioniści Archidiecezji Lubelskiej.

Uroczystości rozpoczęły się krótką konferencją, na której zaprezentowany został rys historyczny LM w Polsce, a w szczególności w Archidiecezji Lubelskiej. W Lublinie po drugiej wojnie światowej powstały prezydia przy kościele św. Michała, kościele ojców kapucynów i przy parafii katedralnej. Inicjatorem ich powstania był Anatol Kaszczuk – świecki apostoł, niewolnik Matki Bożej, twórca Nieustannych Różańców Papieskich. Jednak ówczesny komunistyczny terror uniemożliwił dalszy rozwój tego Bożego dzieła.

W 1986 roku w Lublinie za zgodą ówczesnego bp. Bolesława Pylaka rozpoczęła działanie grupa irlandzkich legionistów - ewangelizatorów i założycieli prezydiów LM. Od tego czasu rozpoczął się dynamiczny rozwój apostolatu Maryjnego na naszej lubelskiej ziemi, w naszej archidiecezji. Natomiast w 2002 roku w archidiecezji lubelskiej powstała pierwsza w Europie Środkowowschodniej Regia obejmująca region południowej Polski.

Na uroczystości przybyli i zgromadzili się w kościele wraz ze swoimi sztandarami przedstawiciele prezydiów LM z całej naszej archidiecezji. Odmówiono modlitwy wstępne z Tessery i Różaniec Święty. Atmosfera była bardzo podniosła.

O godz. 10-tej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Wróbla biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej a koncelebrowali przybyli kierownicy duchowi prezydiów. Ks. biskup skierował do zebranych słowo Boże.

Uroczystości dziękczynne za 40 lat LM w Polsce poprzedziło Jerycho Różańcowe zorganizowane w dniach 07-14.06 2019 roku w kościele św. Jozefata na ul. Zielonej w Lublinie. Przez siedem dni i nocy, 24 godziny na dobę trwała modlitwa dziękczynna legionistów. Tematem przewodnim rozważań modlitewnych było: "Maryja jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji".

W tym czuwaniu modlitewnym brało udział sześciu legionistów z naszego prezydium. Według ustalonego przez organizatorów harmonogramu prowadziliśmy modlitwy 11-tego czerwca.

Zapraszamy do galerii