W sobotę 6 kwietnia 2019 roku w kościele parafialnym pw. Świętego Andrzeja Boboli w Lublinie przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 20 odbyło się Acies - doroczne spotkanie członków Legionu Maryi wszystkich prezydiów przynależących do kurii pod wezwaniem "Matki Bożej Niezawodnej Nadziei". Na uroczystości licznie zgromadzili się, pod swymi legionowymi sztandarami, siostry i bracia ze wszystkich prezydiów dekanatu Lublin - Północ.

 

Łacińską nazwą "Acies" przyjęto nazywać coroczną uroczystość patronalną Legionu Maryi, podczas której wszyscy członkowie apostolatu ponawiają swoje zawierzenie Maryi, Królowej Legionu zawierzając Jej całkowicie siebie i wszystko co posiadają oraz proszą o błogosławieństwo i moc na kolejny rok legionowej działalności i zmagań z siłami zła.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10-tej odmówieniem modlitw legionowych i jednej części różańca świętego. Centralną część uroczystości stanowiła Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kalikst Zaharuk, a współkoncelebrowali kierownicy duchowi przybyłych prezydiów.

Doniosłą chwilą był procesyjny orszak kapłanów, a za nimi legionistów zbliżających się do ołtarzyka Matki Bożej. Kapłani i legioniści z poszczególnych prezydiów na czele z legionowymi sztandarami, dwójkami podchodzili do Vexillum, kładli rękę na wizerunku Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i wypowiadali słowa osobistego aktu poświecenia: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko co posiadam jest Twoje”. W prostych słowach, wypowiadanych z wiarą, widać było powagę, ufność pokładaną w Matce Bożej oraz chęć gorliwego wypełnienia podjętych zobowiązań.

Zwieńczeniem uroczystości była wspólna agapa zorganizowana przez prezydium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Spotkanie przy wspólnym posiłku przebiegało w radosnej, miłej i prawdziwie rodzinnej atmosferze. Acies odbywa się tylko raz w roku i zawsze jest ono dla legionistów wielkim wydarzeniem, które porusza serce, pogłębia wiarę i dodaje zapału do dalszej pracy.

Zapraszamy do galerii