Łacińską nazwą "Acies" przyjęto nazywać coroczną uroczystość patronalną Legionu Maryi, w czasie której legioniści odnawiają swoje oddanie Matce Bożej zawierzając Jej całkowicie siebie i wszystko co posiadają oraz proszą o błogosławieństwo i moc na kolejny rok legionowej działalności i zmagań z siłami zła.

 

 

W tym roku doroczne spotkanie członków Legionu Maryi wszystkich prezydiów przynależących do kurii pod wezwaniem "Matki Bożej Niezawodnej Nadziei" odbyło się w sobotę 28 kwietnia 2018r. w kościele pw. Wieczerzy Pańskiej przy Al. Warszawskiej 31. Na uroczystości licznie zgromadzili się, pod swymi legionowymi sztandarami, siostry i bracia ze wszystkich prezydiów dekanatu Lublin - Północ. Z parafii Dobrego Pasterza udała się delegacja legionistów pod przewodnictwem kierownika duchowego ks. Zygmunta Żaczka.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.30 odmówieniem modlitw legionowych i jednej części różańca świętego. Słowami hymnu „Maryjo, o Niepokalana, hołd składa Tobie Legion Twój. Za nami wstawiaj się u Pana, w słoneczne dni i pośród burz” zgromadzeni rozpoczęli celebrację Eucharystii. Wspólnej Mszy św. przewodniczył ks. prof. Jan Dzwonkowski, zaś homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Zarzycki. Nawiązał w niej do konferencji naukowej "Przez Maryję do Jezusa" zorganizowanej na KUL z okazji 300-lecia śmierci św. Ludwika Marii Grignion de Monfort oraz 30-lecia działalności ewangelizacyjnej Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej.

Bardzo ważną częścią spotkania modlitewnego było odnowienie przyrzeczenia legionowego. Uczynili to wszyscy obecni kapłani oraz zgromadzeni legioniści, którzy procesyjnie podchodząc do Vexillum Legionu i kładąc rękę na jego drzewcu głośno wypowiadali słowa osobistego aktu oddania: "Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko co posiadam jest Twoje". Były to podniosłe i bardzo wzruszające chwile.

Na zakończenie Mszy Św. wszyscy zgromadzeni radośnie odśpiewali apel legionu: "Maryjo jesteśmy Legionem, Synowi Twojemu i Bogu Samemu, oddawaj dzieci Swe. Hołd Tobie składamy, swój los zawierzamy, Maryjo prowadź nas."

Przed udaniem się na agapę obecni na uroczystości członkowie naszego prezydium wraz ze swoim kierownikiem duchowym ks. Zygmuntem pozowali do wspólnej fotografii na tle pięknie udekorowanego ołtarzyka z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Zwieńczeniem uroczystości była wspólna agapa zorganizowana przez prezydium Matki Bożej Miłości, które w tym roku świętowało 25 lat swojej działalności. Prezydentka s. Anna Wirska przybliżyła zgromadzonym historię postania prezydium Matki Bożej Miłości i ważniejsze wydarzenia z 25 lat jego pracy apostolskiej. Spotkanie przy wspólnym posiłku przebiegało w radosnej, miłej i prawdziwie rodzinnej atmosferze. Acies odbywa się tylko raz w roku i zawsze jest ono dla legionistów wielkim wydarzeniem, które porusza serce, pogłębia wiarę i dodaje zapału do dalszej pracy.

Zapraszamy do galerii