Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Triduum Paschalne ...

Opublikowano: środa, 31 marzec 2021
 
TRIDUUM PASCHALNE
 
"Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego" - czytamy w kalendarzu liturgicznym. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha, czyli przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i śmierć do nowego życia w zmartwychwstaniu. To Misterium Paschalne Chrystusa jest źródłem życia nadprzyrodzonego dla tych, którzy przez wiarę i chrzest zostali w Nim zanurzeni.
 
WIELKI CZWARTEK
Pamiątka Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa
 
7.00 - Ciemna Jutrznia
18.00 - MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do kaplicy adoracji (ciemnicy).
21.00 - Godzina Święta
 
 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa

 Liturgia zaprasza do rozważania Męki Pana Jezusa i adoracji Krzyża.
Adorację Pana Jezusa w kaplicy adoracji rozpoczniemy od godz. 7.00 „Ciemną Jutrznią”.
W tym dniu obowiązuje post ścisły co do jakości (od potraw mięsnych)
i co do ilości (jeden posiłek do syta i dwa lekkie).

 
7.00 - Ciemna Jutrznia
11.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci
15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia
17.30 - Droga Krzyżowa dla wszystkich
18.00 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Pańskiego.
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 22.00.
 
 
WIELKA SOBOTA
Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego
 
7.00 - Ciemna Jutrznia
 
Święcenie pokarmów wielkanocnych od godz. 8.00 do 16.00, co pół godziny.
 
15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia
20.00 - MSZA WIGILII PASCHALNEJ Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ
Zgodnie z tradycją w tym dniu zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
 
Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00.
O godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
 
Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00.
O godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

 

Niedziela Palmowa ...

Opublikowano: niedziela, 28 marzec 2021

 

Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. W liturgii tego dnia i w katechezach Kościół ukazuje związek między tymi dwoma aspektami paschalnego misterium.

 

Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w przeżycie Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.

Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu Pana do Jeruzalem obywa się przez uroczystą procesję. Chrześcijanie obchodzą to wydarzenie, naśladując aklamację i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie Pana i śpiewały „nabożne” Hosanna.

Pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W IV wieku procesja znana była już w Jerozolimie, gdzie odbywano ją śladami Jezusa z Betanii, przez Górę Oliwną do miasta męki i śmierci Zbawiciela. W czasie tej procesji biskup, jak niegdyś Chrystus, jechał na oślęciu w otoczeniu wiernych trzymających gałązki palm i śpiewających odpowiednie pieśni.

Palmy przechowywane w domu, najczęściej umieszczone przy wiszących krzyżach na ścianie, przypominają wiernym o zwycięstwie Chrystusa, które uczcili biorąc udział w procesji.

Przed Mszą św. o godz. 11.00 wierni wypełnili plac przykościelny, gdzie rozpoczęła się liturgia od poświęcenia palm, odczytania Ewangelii i procesji do kościoła. W związku z wprowadzonymi nowymi wytycznymi do kościoła weszły tylko 54 osoby, pozostali uczestnicy Mszy św. pozostali na placu przykościelnym zachowując zalecane obostrzenia.

Niech te palmy, które mamy w domach przypominają nam, że rozpoczynamy najważniejszy czas dla nas wierzących. Trwajmy ufnie przy Chrystusie naszym Panu i Królu.

Zapraszamy do galerii

OGŁOSZENIE ...

Opublikowano: piątek, 26 marzec 2021

OGŁOSZENIE

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi pandemii z dniem 27 marca
w naszym kościele mogą uczestniczyć we Mszy świętej i nabożeństwach

54 osoby.

Przy zachowaniu wytycznych:

  • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego może przebywać nie więcej niż 1 osoba
    na 20 m2 powierzchni. Osoby zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, oraz zachowywania 1,5 m odległości od innych osób,
  • na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.


Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej droga internetową z naszego kościoła. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisję internetową (on-line)
wszystkich parafian i gości odwiedzających stronę internetową naszej parafii.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych wytycznych.

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO ...

Opublikowano: środa, 24 marzec 2021

 

Duchowa Adopcja

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca obchodzić będziemy po raz kolejny Dzień Świętości Życia. Ten dzień uświadamia nam na nowo prawdę o godności życia każdego człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nam, ludziom wierzącym, przypomina również o odpowiedzialności za życie.

 

Jedną z form obrony życia jest Duchowa Adopcja dziecka poczętego. Ma ona swe źródło w objawieniach w Fatimie. Osoby podejmujące orędzie fatimskie, jako drogę jego realizacji przyjęły również zobowiązanie ratowania życia nienarodzonych w ramach duchowej adopcji.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Jest to otoczenie modlitewną opieką jednego dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki, a także modlitwa w intencji rodziców, aby przyjęli poczęte dziecko z miłością i dobrze wychowali.

Żeby podjąć dzieło Duchowej Adopcji trzeba spełnić trzy warunki:

  1. Należy przez 9 miesięcy odmawiać codziennie specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców (modlitwa znajduje się na blankiecie przyrzeczenia).
  2. Trzeba codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca świętego.
  3. Powinno się spełniać dobrowolnie podjęte postanowienia, np. komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, post, wałka z osobistymi nałogami, pomoc rodzinom wielodzietnym, matce samotnie wychowującej dziecko, dodatkowe modlitwy i praktyki religijne (nowenny, koronki, Droga Krzyżowa), przebaczenie zła, które doświadczyliśmy od innych ludzi, itp.

Duchową adopcję może podjąć każdy. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Przyrzeczenie adopcji można złożyć uroczyście w kościele w obecności kapłana lub prywatnie w domu. Tą drugą formę podejmują głównie osoby chore, niepełnosprawne i w starszym wieku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderach, które znajdują się obok gazet pod chórem. Są tam też specjalne blankiety dla osób, które pragną włączyć się w to piękne dzieło.

Duchowa Adopcja czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię zna tylko Bóg. Dzieło to było bliskie św. Janowi Pawłowi II, który udzielił mu specjalnego błogosławieństwa.

Zachęcamy was, drodzy parafianie, do zaangażowania się w Duchową Adopcję dziecka. Obrońcy życia mogą zawsze liczyć na szczególną łaskę Pana Boga.

Więcej informacji o Duchowej Adopcji można uzyskać na stronach Fundacji Małych Stópek i Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji.

W czasie Mszy św. o 18.00  odbył się obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji.

Zapraszamy do galerii

 

Czytaj więcej: UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO...

Uroczyste przyjęcie krzyży przez kandydatów do bierzmowania ...

Opublikowano: niedziela, 21 marzec 2021

W niedziele 21 marca na Mszy św.  o godz. 19:00, ks. Proboszcz Andrzej Gruszka SCJ pobłogosławił krzyże, które wcześniej rodzice wręczyli swoim dzieciom - kandydatom do bierzmowania.  Noszony krzyż  jest wyznaniem naszej wiary oraz świadectwem Bożej miłości.

Niech nasza młodzież z dumą i odwagą przyznaje się do Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

Zapraszamy do galerii

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej ...

Opublikowano: niedziela, 21 marzec 2021

 

W piątą Niedzielę Wielkiego Postu, na Mszy św. o godz. 11.00 ks. Łukasz Grzejda SCJ poświęcił medaliki dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

Jest to kolejny ważny krok w przygotowaniu do pełnego uczestnictwa w Eucharystii dla uczniów III klas.

 

 

Rekolekcje Wielkopostne ...

Opublikowano: sobota, 20 marzec 2021

W dniach 21 - 24 marca w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne.

Prowadził je ks. dr Krzysztof Paluch sercanin, przełożony naszego domu zakonnego.

Serdecznie dziękujemy ks. Krzysztofowi za wygłoszone do nas Słowo Boże.

Zapraszamy do galerii - zakończenie rekolekcji

Retransmisja Rekolekcji Wielkopostnych

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 ...

Opublikowano: sobota, 20 marzec 2021

 

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 45 ...

Opublikowano: sobota, 20 marzec 2021

ROK RODZINY ...

Opublikowano: czwartek, 18 marzec 2021

 

Rozpoczynający się 19 marca w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  – Rok Rodziny – ma w założeniu służyć ponownej recepcji ogłoszonej przed pięcioma laty Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Amoris laetitia” (Radość miłości), poświęconej rodzinie.

Rok Rodziny Amoris Laetitia, który rozpoczyna się 19 marca 2021 r. zakończy się w Rzymie 26 czerwca 2022 r. X. Światowym Spotkaniem Rodzin z Ojcem Świętym.

 

Jego celem jest odnowa miłości rodzinnej i znaczenia sakramentu małżeństwa, uświadamianie młodym wartości daru z siebie, czynienie troski o rodzinę centrum działań duszpasterskich, z uwzględnieniem problematyki dotyczącej małżonków, dzieci, młodzieży, osób w podeszłym wieku oraz sytuacji trudnych dotykających rodziny. Cele te mają być realizowane poprzez rozpowszechnienie nauczania o rodzinie zawartego w nauce Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem "Amoris Laetitia".

Zapraszamy do galerii - Msza św. w uroczystość św. Józefa