Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

"Ojcze nasz" - z Ojcem Świętym ...

Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020

 

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości – powiedział Ojciec Święty Franciszek po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”.

 

Zapraszamy 25 marca o godz. 12.00 do wspólnej modlitwy poprzez transmisję internetową (on-line) wszystkich parafian i gości odwiedzających stronę internetową naszej parafii.

 

Odmówimy Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Omówimy również poniższą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Parafia w czasie pandemii ...

Opublikowano: niedziela, 22 marzec 2020

 

Drodzy Parafianie, serdecznie dziękujemy za Waszą odpowiedzialność w obecnej sytuacji stanu epidemii; za Wasze rozmodlenie i udział w Mszach Świętych, nabożeństwach wiekopostnych oraz w codziennym różańcu o godz. 20:30 transmitowanych z naszego kościoła przez Internet i Facebook.

1.   W związku ze stanem epidemii w Polsce, który ogranicza liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, jak również do udzielonej przez Arcybiskupa Stanisława Budzika dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, mając na uwadze dobro wspólne, prosimy Was, Drodzy Parafianie, o pozostanie w domach. Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej niech mają rodziny, które zamówiły intencje mszalne.
     
2.   Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej w radiu, telewizji lub Internecie. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
     
3.   Nasza wspólnota księży sercanów wraz z siostrami zakonnymi codziennie o godz. 20:30 w kaplicy adoracji przed Najświętszym Sakramentem odmawia różaniec zakończony śpiewem SUPLIKACJI. Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisję internetową (on-line).
     
4.   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18:00. Zapraszamy do udziału poprzez transmisję internetową (on-line).
     
5.   W piątki droga krzyżowa: dla dzieci o godz. 16:30, dla starszych po Mszy św. o godz. 9:00 i o 17:30, po niej Msza św., dla młodzieży o godz. 20:00. Zapraszamy do udziału poprzez transmisję internetową (on-line).
     
6.   W środę, 25 marca, obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Jest to Dzień Świętości Życia. Modlimy się o świętość życia dla każdego dziecka poczętego. W tym dniu Msze św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. W czasie Mszy św. o 18:00 będzie obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji. Zapraszamy do podjęcia tak pięknej modlitwy i ofiarnego daru z siebie na rzecz najbardziej bezbronnych niewinnych istot. W tym roku bardzo proszę o podjęcie tego dzieła uczestnicząc we Mszy św. transmitowanej drogą internetową (on-line).
     
7.   W przyszłą niedzielę, 29 marca, rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Będzie je prowadził ks. dr Krzysztof Napora, sercanin z naszego domu zakonnego w Lublinie. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach poprzez transmisję internetową (on-line).

 

Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego ...

Opublikowano: niedziela, 22 marzec 2020

Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Pragnę Was poinformować, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem.  Jest to wyraz troski papieża Franciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską bliskość i ponawia zaproszenie do nieustannej modlitwy w ich intencji. Jest to zachęta dla chorych, aby w tajemnicy cierpienia odkrywali „odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (List apostolski Jana Pawła II Salvifici doloris 30). Udzielenie odpustów ma pomóc przeżyć obecną epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia.

1. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym z powodu koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie w szpitalach lub domach, jeśli w duchu oderwania od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki społecznego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową lub inną formą pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

2. Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi, otrzymują dar odpustu na tych samych warunkach.

3. Odpust zupełny otrzymują także wierni, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią oraz za zbawienie wieczne dla zmarłych. Podstawą do uzyskania odpustu jest także cząstka Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub odprawienie Drogi Krzyżowej.

4. Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku oraz udziela im odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle modlili się za życia (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki).

Czytaj więcej: Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego...

DROGA KRZYŻOWA online ...

Opublikowano: czwartek, 19 marzec 2020

 

DROGA KRZYŻOWA online

 

KOMUNIA DUCHOWA ...

Opublikowano: poniedziałek, 16 marzec 2020

 

Wielu świętych praktykowało ją i zalecało jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk. Przypominali o niej Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Czym jest? Na czym polega? Co daje? Jak i kiedy ją stosować? Wyjaśniamy poniżej.

 

 

Co oznacza „komunia”?

Łacińskie „communio” znaczy tyle co „jedność” i taki właśnie jest cel sakramentalnej Komunii świętej, czyli przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Przystępując do niej, nie przyjmujemy „tabletki z krzyżykiem”, która ma zaradzić naszym mniej lub bardziej poważnym duchowym czy cielesnym bolączkom, ale jednoczymy się z Jezusem.
On mi się daje, ja Go przyjmuję. On trwa we mnie, ja w Nim. Jest we mnie, żyję Jego życiem – życiem Syna Bożego zjednoczonego z Ojcem w Duchu Świętym. Przyjmuję więc w siebie życie Trójcy Świętej, zostaję włączony w Jej życie. Taki jest sens i cel przyjmowania Komunii. Należałoby więc raczej mówić o wchodzeniu w Komunię, trwaniu w niej i życiu nią.

Co to jest komunia duchowa?

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem (czy może lepiej: wejście w takie zjednoczenie), jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to zjednoczenie z Jezusem (a przez Niego z Ojcem w Duchu) jest nadrzędnym i ostatecznym celem naszego życia duchowego i wiary, to nie potrzeba już tłumaczyć, dlaczego święci mówili o komunii duchowej jako o „najbardziej korzystnej” (poza samą Eucharystią) praktyce religijnej.

Czytaj więcej: KOMUNIA DUCHOWA...

Ogłoszenie dotyczące niedzielnych Mszy Świętych ...

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, który ogranicza liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, jak również  do udzielonej przez Arcybiskupa Stanisława Budzika dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, mając na uwadze dobro wspólne, prosimy Was, Drodzy Parafianie, o pozostanie w domach. Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej niech mają rodziny, które zamówiły intencje mszalne.

Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej w radiu, telewizji lub internecie. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Informujemy także o telewizyjnych transmisjach Mszy Świętych:

w niedziele:  
 
 • o godz. 7.00 w TVP 1,
 • o godz. 9.30 w Telewizji TRWAM,
 • o godz. 10.00 w TVP3 Lublin,
 • o godz. 11.00 w TVP 1,
 • o godz. 13.00 w TV POLONIA.
oraz  
 
 • o godz. 9.00 i 19.00 w 1. programie Polskiego Radia.
   
w dni powszednie  
 
 • o godz. 7.00 w TVP 1,
 • o godz. 20.00 w TVP 3.
   

Prosimy również o przekazanie powyższego ogłoszenia bliskim i znajomym parafianom.

Modlitwa różańcowa ...

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

 

 

 

 

 

Nasza wspólnota księży sercanów codziennie o godz. 20.30 w kaplicy adoracji przed Najświętszym Sakramentem będzie odmawiała różaniec zakończony śpiewem SUPLIKACJI. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisję on-line.

 

 

 

 

 

 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ...

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności.

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 13 marca 2020 roku

Środki ostrożności wprowadzone przez Radę Stałą Episkopatu ...

Opublikowano: czwartek, 12 marzec 2020

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, do 29 marca, rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem – głosi komunikat wydany po czwartkowym posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Cały tekst - Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP, abp Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca br. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie - przekazał informację rzecznik archidiecezji lubelskiej ks. dr Adam Jaszcz.

 

Konferencja Episkopatu Polski przypomina również, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy wszystkich wiernych.

Przedstawiamy - film instruktażowy odnośnie przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

 

Zachęcamy do duchowej łączności z naszą wspólnotą parafialną poprzez transmisję internetową Mszy Świętych oraz nabożeństw za pośrednictwem naszej strony parafialnej. W przypadku braku transmisji z powodu przeciążenia łącza, w dniach od 13.03.2020 do 29.03.2020 można również skorzystać z kanału YouTube.

Imieniny Księdza Tomasza Wierzbickiego SCJ ...

Opublikowano: niedziela, 08 marzec 2020

 

Drogi Księże, Tomaszu
z okazji imienin pragniemy złożyć Ci
serdeczne życzenia obfitych Bożych łask
oraz samych radosnych chwil!
Niech Duch Święty opromienia swym światłem
każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.

 

Parafianie

W poniedziałek 9 marca, w czasie Mszy św. koncelebrowanej o godz. 18.00 modliliśmy się w intencji
Ks. Tomasza Wierzbickiego SCJ z okazji jego imienin.
Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych złożyli drogiemu Solenizantowi życzenia.

Zapraszamy do galerii