Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Modlitwa Papieża Franciszka do odmawiania podczas Komunii Duchowej

Opublikowano: sobota, 04 kwiecień 2020

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham Cię ponad wszystko i pragnę Cię zgłębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. Amen

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ON-LINE ...

Opublikowano: sobota, 28 marzec 2020

W niedzielę, 29 marca, rozpoczęliśmy parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. Krzysztof Napora, sercanin z naszego domu zakonnego w Lublinie. Serdecznie dziękujemy ks. Krzysztofa za wygłoszone do nas Słowo Boże.

Były to nietypowe rekolekcje. Gromadziliśmy się przed odbiornikami internetowymi w naszych domach i mieszkaniach.

Nauki rekolekcyjne wygłoszone przez Ks. Krzysztofa Naporę SCJ.


NIEDZIELA – 29.03.2020 r. 7.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich [retransmisja - kliknij tutaj]

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 r.  - 7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich [retransmisja - kliknij tutaj]

WTOREK – 31.03.2020 r. - 7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich [retransmisja - kliknij tutaj]

ŚRODA – 01.04.2020 r. - 7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich [retransmisja - kliknij tutaj]

OGŁOSZENIE

Opublikowano: środa, 25 marzec 2020

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, który z dniem 24 marca ogranicza liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób, jak również do udzielonej przez Arcybiskupa Stanisława Budzika dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, do 11 kwietnia, mając na uwadze dobro wspólne, prosimy Was, Drodzy Parafianie, o pozostanie w domach.

Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej w radiu, telewizji lub internecie. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisję internetową (on-line)
wszystkich parafian i gości odwiedzających stronę internetową naszej parafii.

 

Informujemy także o telewizyjnych transmisjach Mszy Świętych:

w niedziele:  
 
 • o godz. 7.00 w TVP 1,
 • o godz. 9.30 w Telewizji TRWAM,
 • o godz. 10.00 w TVP3 Lublin,
 • o godz. 11.00 w TVP 1,
 • o godz. 13.00 w TV POLONIA.
oraz  
 
 • o godz. 9.00 i 19.00 w 1. programie Polskiego Radia.
   
w dni powszednie  
 
 • o godz. 7.00 w TVP 1,
 • o godz. 20.00 w TVP 3.
   

Prosimy również o przekazanie powyższego ogłoszenia bliskim i znajomym parafianom.

Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl sie za nami ...

Opublikowano: środa, 25 marzec 2020

 

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

 

Zapraszamy o godz 15.00 do wspólnej modlitwy poprzez transmisję internetową (on-line)
wszystkich parafian i gości odwiedzających stronę internetową naszej parafii.

 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO ...

Opublikowano: środa, 25 marzec 2020

 

Duchowa Adopcja

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca obchodzić będziemy po raz kolejny Dzień Świętości Życia. Ten dzień uświadamia nam na nowo prawdę o godności życia każdego człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nam, ludziom wierzącym, przypomina również o odpowiedzialności za życie.

 

Jedną z form obrony życia jest Duchowa Adopcja dziecka poczętego. Ma ona swe źródło w objawieniach w Fatimie. Osoby podejmujące orędzie fatimskie, jako drogę jego realizacji przyjęły również zobowiązanie ratowania życia nienarodzonych w ramach duchowej adopcji.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Jest to otoczenie modlitewną opieką jednego dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki, a także modlitwa w intencji rodziców, aby przyjęli poczęte dziecko z miłością i dobrze wychowali.

Żeby podjąć dzieło Duchowej Adopcji trzeba spełnić trzy warunki:

 1. Należy przez 9 miesięcy odmawiać codziennie specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców (modlitwa znajduje się na blankiecie przyrzeczenia).
 2. Trzeba codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca świętego.
 3. Powinno się spełniać dobrowolnie podjęte postanowienia, np. komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, post, wałka z osobistymi nałogami, pomoc rodzinom wielodzietnym, matce samotnie wychowującej dziecko, dodatkowe modlitwy i praktyki religijne (nowenny, koronki, Droga Krzyżowa), przebaczenie zła, które doświadczyliśmy od innych ludzi, itp.

Duchową adopcję może podjąć każdy. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Przyrzeczenie adopcji można złożyć uroczyście w kościele w obecności kapłana lub prywatnie w domu. Tą drugą formę podejmują głównie osoby chore, niepełnosprawne i w starszym wieku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderach, które znajdują się obok gazet pod chórem. Są tam też specjalne blankiety dla osób, które pragną włączyć się w to piękne dzieło.

Duchowa Adopcja czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię zna tylko Bóg. Dzieło to było bliskie św. Janowi Pawłowi II, który udzielił mu specjalnego błogosławieństwa.

Zachęcamy was, drodzy parafianie, do zaangażowania się w Duchową Adopcję dziecka. Obrońcy życia mogą zawsze liczyć na szczególną łaskę Pana Boga.

Więcej informacji o Duchowej Adopcji można uzyskać na stronach Fundacji Małych Stópek i Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji.

 

Zapraszamy 25 marca o godz. 7.00, 9.00 i 18.00 do wspólnej modlitwy poprzez
transmisję internetową (on-line)
wszystkich parafian i gości odwiedzających stronę internetową naszej parafii.

 

Czytaj więcej: UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO...

"Ojcze nasz" - z Ojcem Świętym ...

Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020

 

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości – powiedział Ojciec Święty Franciszek po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”.

 

Zapraszamy 25 marca o godz. 12.00 do wspólnej modlitwy poprzez transmisję internetową (on-line) wszystkich parafian i gości odwiedzających stronę internetową naszej parafii.

 

Odmówimy Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Omówimy również poniższą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Parafia w czasie pandemii ...

Opublikowano: niedziela, 22 marzec 2020

 

Drodzy Parafianie, serdecznie dziękujemy za Waszą odpowiedzialność w obecnej sytuacji stanu epidemii; za Wasze rozmodlenie i udział w Mszach Świętych, nabożeństwach wiekopostnych oraz w codziennym różańcu o godz. 20:30 transmitowanych z naszego kościoła przez Internet i Facebook.

1.   W związku ze stanem epidemii w Polsce, który ogranicza liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, jak również do udzielonej przez Arcybiskupa Stanisława Budzika dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, mając na uwadze dobro wspólne, prosimy Was, Drodzy Parafianie, o pozostanie w domach. Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej niech mają rodziny, które zamówiły intencje mszalne.
     
2.   Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej w radiu, telewizji lub Internecie. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
     
3.   Nasza wspólnota księży sercanów wraz z siostrami zakonnymi codziennie o godz. 20:30 w kaplicy adoracji przed Najświętszym Sakramentem odmawia różaniec zakończony śpiewem SUPLIKACJI. Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisję internetową (on-line).
     
4.   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18:00. Zapraszamy do udziału poprzez transmisję internetową (on-line).
     
5.   W piątki droga krzyżowa: dla dzieci o godz. 16:30, dla starszych po Mszy św. o godz. 9:00 i o 17:30, po niej Msza św., dla młodzieży o godz. 20:00. Zapraszamy do udziału poprzez transmisję internetową (on-line).
     
6.   W środę, 25 marca, obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Jest to Dzień Świętości Życia. Modlimy się o świętość życia dla każdego dziecka poczętego. W tym dniu Msze św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. W czasie Mszy św. o 18:00 będzie obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji. Zapraszamy do podjęcia tak pięknej modlitwy i ofiarnego daru z siebie na rzecz najbardziej bezbronnych niewinnych istot. W tym roku bardzo proszę o podjęcie tego dzieła uczestnicząc we Mszy św. transmitowanej drogą internetową (on-line).
     
7.   W przyszłą niedzielę, 29 marca, rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Będzie je prowadził ks. dr Krzysztof Napora, sercanin z naszego domu zakonnego w Lublinie. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach poprzez transmisję internetową (on-line).

 

Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego ...

Opublikowano: niedziela, 22 marzec 2020

Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Pragnę Was poinformować, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem.  Jest to wyraz troski papieża Franciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską bliskość i ponawia zaproszenie do nieustannej modlitwy w ich intencji. Jest to zachęta dla chorych, aby w tajemnicy cierpienia odkrywali „odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (List apostolski Jana Pawła II Salvifici doloris 30). Udzielenie odpustów ma pomóc przeżyć obecną epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia.

1. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym z powodu koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie w szpitalach lub domach, jeśli w duchu oderwania od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki społecznego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową lub inną formą pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

2. Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi, otrzymują dar odpustu na tych samych warunkach.

3. Odpust zupełny otrzymują także wierni, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią oraz za zbawienie wieczne dla zmarłych. Podstawą do uzyskania odpustu jest także cząstka Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub odprawienie Drogi Krzyżowej.

4. Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku oraz udziela im odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle modlili się za życia (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki).

Czytaj więcej: Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego...

DROGA KRZYŻOWA online ...

Opublikowano: czwartek, 19 marzec 2020

 

DROGA KRZYŻOWA online

 

KOMUNIA DUCHOWA ...

Opublikowano: poniedziałek, 16 marzec 2020

 

Wielu świętych praktykowało ją i zalecało jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk. Przypominali o niej Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Czym jest? Na czym polega? Co daje? Jak i kiedy ją stosować? Wyjaśniamy poniżej.

 

 

Co oznacza „komunia”?

Łacińskie „communio” znaczy tyle co „jedność” i taki właśnie jest cel sakramentalnej Komunii świętej, czyli przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Przystępując do niej, nie przyjmujemy „tabletki z krzyżykiem”, która ma zaradzić naszym mniej lub bardziej poważnym duchowym czy cielesnym bolączkom, ale jednoczymy się z Jezusem.
On mi się daje, ja Go przyjmuję. On trwa we mnie, ja w Nim. Jest we mnie, żyję Jego życiem – życiem Syna Bożego zjednoczonego z Ojcem w Duchu Świętym. Przyjmuję więc w siebie życie Trójcy Świętej, zostaję włączony w Jej życie. Taki jest sens i cel przyjmowania Komunii. Należałoby więc raczej mówić o wchodzeniu w Komunię, trwaniu w niej i życiu nią.

Co to jest komunia duchowa?

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem (czy może lepiej: wejście w takie zjednoczenie), jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to zjednoczenie z Jezusem (a przez Niego z Ojcem w Duchu) jest nadrzędnym i ostatecznym celem naszego życia duchowego i wiary, to nie potrzeba już tłumaczyć, dlaczego święci mówili o komunii duchowej jako o „najbardziej korzystnej” (poza samą Eucharystią) praktyce religijnej.

Czytaj więcej: KOMUNIA DUCHOWA...