Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

DROGA KRZYŻOWA online ...

Opublikowano: czwartek, 19 marzec 2020

 

DROGA KRZYŻOWA online

 

KOMUNIA DUCHOWA ...

Opublikowano: poniedziałek, 16 marzec 2020

 

Wielu świętych praktykowało ją i zalecało jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk. Przypominali o niej Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Czym jest? Na czym polega? Co daje? Jak i kiedy ją stosować? Wyjaśniamy poniżej.

 

 

Co oznacza „komunia”?

Łacińskie „communio” znaczy tyle co „jedność” i taki właśnie jest cel sakramentalnej Komunii świętej, czyli przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Przystępując do niej, nie przyjmujemy „tabletki z krzyżykiem”, która ma zaradzić naszym mniej lub bardziej poważnym duchowym czy cielesnym bolączkom, ale jednoczymy się z Jezusem.
On mi się daje, ja Go przyjmuję. On trwa we mnie, ja w Nim. Jest we mnie, żyję Jego życiem – życiem Syna Bożego zjednoczonego z Ojcem w Duchu Świętym. Przyjmuję więc w siebie życie Trójcy Świętej, zostaję włączony w Jej życie. Taki jest sens i cel przyjmowania Komunii. Należałoby więc raczej mówić o wchodzeniu w Komunię, trwaniu w niej i życiu nią.

Co to jest komunia duchowa?

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem (czy może lepiej: wejście w takie zjednoczenie), jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to zjednoczenie z Jezusem (a przez Niego z Ojcem w Duchu) jest nadrzędnym i ostatecznym celem naszego życia duchowego i wiary, to nie potrzeba już tłumaczyć, dlaczego święci mówili o komunii duchowej jako o „najbardziej korzystnej” (poza samą Eucharystią) praktyce religijnej.

Czytaj więcej: KOMUNIA DUCHOWA...

Ogłoszenie dotyczące niedzielnych Mszy Świętych ...

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, który ogranicza liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, jak również  do udzielonej przez Arcybiskupa Stanisława Budzika dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, mając na uwadze dobro wspólne, prosimy Was, Drodzy Parafianie, o pozostanie w domach. Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej niech mają rodziny, które zamówiły intencje mszalne.

Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej w radiu, telewizji lub internecie. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Informujemy także o telewizyjnych transmisjach Mszy Świętych:

w niedziele:  
 
 • o godz. 7.00 w TVP 1,
 • o godz. 9.30 w Telewizji TRWAM,
 • o godz. 10.00 w TVP3 Lublin,
 • o godz. 11.00 w TVP 1,
 • o godz. 13.00 w TV POLONIA.
oraz  
 
 • o godz. 9.00 i 19.00 w 1. programie Polskiego Radia.
   
w dni powszednie  
 
 • o godz. 7.00 w TVP 1,
 • o godz. 20.00 w TVP 3.
   

Prosimy również o przekazanie powyższego ogłoszenia bliskim i znajomym parafianom.

Modlitwa różańcowa ...

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

 

 

 

 

 

Nasza wspólnota księży sercanów codziennie o godz. 20.30 w kaplicy adoracji przed Najświętszym Sakramentem będzie odmawiała różaniec zakończony śpiewem SUPLIKACJI. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisję on-line.

 

 

 

 

 

 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ...

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności.

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 13 marca 2020 roku

Środki ostrożności wprowadzone przez Radę Stałą Episkopatu ...

Opublikowano: czwartek, 12 marzec 2020

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, do 29 marca, rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem – głosi komunikat wydany po czwartkowym posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Cały tekst - Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP, abp Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca br. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie - przekazał informację rzecznik archidiecezji lubelskiej ks. dr Adam Jaszcz.

 

Konferencja Episkopatu Polski przypomina również, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy wszystkich wiernych.

Przedstawiamy - film instruktażowy odnośnie przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

 

Zachęcamy do duchowej łączności z naszą wspólnotą parafialną poprzez transmisję internetową Mszy Świętych oraz nabożeństw za pośrednictwem naszej strony parafialnej. W przypadku braku transmisji z powodu przeciążenia łącza, w dniach od 13.03.2020 do 29.03.2020 można również skorzystać z kanału YouTube.

Imieniny Księdza Tomasza Wierzbickiego SCJ ...

Opublikowano: niedziela, 08 marzec 2020

 

Drogi Księże, Tomaszu
z okazji imienin pragniemy złożyć Ci
serdeczne życzenia obfitych Bożych łask
oraz samych radosnych chwil!
Niech Duch Święty opromienia swym światłem
każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.

 

Parafianie

W poniedziałek 9 marca, w czasie Mszy św. koncelebrowanej o godz. 18.00 modliliśmy się w intencji
Ks. Tomasza Wierzbickiego SCJ z okazji jego imienin.
Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych złożyli drogiemu Solenizantowi życzenia.

Zapraszamy do galerii

Młodzieżowa Droga Krzyżowa ...

Opublikowano: piątek, 06 marzec 2020

 

W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej rozważamy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Towarzysząc Chrystusowi w Jego drodze możemy odkrywać nie tylko Jego cierpienie, ale nade wszystko ogrom miłości dla każdego człowieka.

 

 

Zapraszamy więc na te wyjątkowe nabożeństwa.

                                Droga Krzyżowa w każdy piątek:
                                * dla dzieci o godz. 16.30
                                * dla starszych po Mszy św. o godz. 9.30 i 17.30
                                * dla młodzieży o godz. 20.00
                                 

Poniżej można zobaczyć zdjęcia z ostatniej Drogi Krzyżowej dla młodzieży o godz. 20:00.

Podczas tego spotkania z Chrystusem, którego Piłat przedstawił słowami: „oto człowiek”, każdy z uczestników mógł skonfrontować się z różnego rodzaju maskami, które zakładamy w naszej codzienności. Na koniec zaś w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu, mógł je zrzucić i zostawić Chrystusowi, by w ten sposób stać się bardziej autentycznym człowiekiem

Zapraszamy do galerii - Droga Krzyżowa dla młodzieży o godz. 20:00

Uroczyste przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza ...

Opublikowano: niedziela, 01 marzec 2020

 

W niedzielę 1 marca podczas Mszy św. o godz. 11:00 miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona aspirantów. Szeregi LSO zasiliło trzech aspirantów: Ignacy, Antoni i Łukasz.

 

 

 

Ks. Proboszcz gratulował nowo przyjętym do LSO życząc im między innymi wytrwałości i radości z pełnionej służby przy ołtarzu. Nie zabrakło także słów wdzięczności względem rodziców, którzy wkładają wiele wysiłku, by umożliwić swoim dzieciom służenie przy ołtarzu.

Słowa podziękowania usłyszał również opiekun ministrantów ksiądz Mateusz Tomczykowski SCJ.

Zapraszamy do galerii

Posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego ...

Opublikowano: czwartek, 27 luty 2020

W dniu 27 lutego w naszej parafii odbyło się I posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Po wspólnej modlitwie Ks. Proboszcz Andrzej Gruszka SCJ przedstawił zasady powoływania członków parafialnego  zespołu synodalnego oraz zaprezentował osoby które zostały powołane do tego zespołu.

Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych jest w szczególności:

 1. Refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej (także na podstawie gromadzonych opinii członków tej wspólnoty) nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu.
 2. Formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w archidiecezji.
 3. Promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii.
 4. Modlitwa za Kościół partykularny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii.

 

Zgodnie z regulaminem III Synodu Archidiecezji Lubelskiej na spotkaniu zostały przeprowadzone wybory wiceprzewodniczącego parafialnego zespołu synodalnego i sekretarza.

W wyborach tajnych bezwzględną większością głosów na wiceprzewodniczącego Parafialnego Zespołu Synodalnego wybrana została pani Jolanta Bogusz. Natomiast sekretarzem zespołu została wybrana pani Maria Stefańczyk.

W trakcie spotkania został również wybrany, w wyborach tajnych, kandydat do dekanalnego zespołu synodalnego. Przedstawicielem naszej parafii został wybrany, większością głosów, pan Jarosław Hamaluk.

Spotkanie zostało zakończone wspólną modlitwą w intencji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Zapraszamy do galerii