Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

I Niedziela Adwentu ...

Opublikowano: niedziela, 27 listopad 2022

Dziś, w niedzielę 27 listopada, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

W Pierwszą Niedzielę Adwentu, w Kościele rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim jest refleksja nad Kościołem i jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu niech będzie dla nas Matka Najświętsza. Niech częste uczestniczenie w tym czasie we Mszy św. roratnej i w rekolekcjach pomogą nam w owocnym przeżywaniu tego błogosławionego czasu.

Gorąco zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, młodzież i dorosłych
do wzięcia udziału w Mszach św. Roratnich, które odprawiamy
we wtorki, środy i czwartki o godz. 18.00, a w piątki i soboty o godz. 7.00.

Przez cały okres Adwentu, w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
będzie odprawiana w kościele dodatkowa Msza św. o godz. 12.00,
aby jeszcze lepiej i owocniej przeżyć ten wyjątkowy czas roku liturgicznego.

 

List pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent 2022 r.

Jubileusz 25-lecia działalności Legionu Maryi w parafii Dobrego Pasterza

Opublikowano: wtorek, 22 listopad 2022

W sobotę 19-tego listopada br. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia powstania w naszej parafii Legionu Maryi.

W październiku 1997 roku z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza Stefana Zabdyra SCJ - wielkiego czciciela Maryi, zostało powołane Prezydium Legionu Maryi. Za patronkę obrano Matkę Bożą Ostrobramską, której piękny obraz umieszczony był w parafialnej kaplicy. Pierwszym kierownikiem duchowym apostolatu został ks. Krzysztof Paluch SCJ, bardzo cierpliwy i obowiązkowy, który na cotygodniowych zebraniach, głosząc alokucje umacniał i przyczyniał się do właściwej formacji legionistów. Ks. Krzysztof jest obecnie znowu kierownikiem duchowym naszego apostolatu.

 

W uroczystościach wzięli udział legioniści z prezydiów zrzeszonych w kurii Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, którzy przybyli do naszej świątyni ze swoimi sztandarami. Do świątyni przybyli także zaproszeni goście.

O godz. 9.45 odmówiono modlitwy legionowe, jedną część różańca św. oraz śpiewano pieśni ku czci Matki Bożej. Następnie w powadze i zadumie wysłuchano referatu ks. Szymona Bendowskiego SCJ - misjonarza z Filipin, który mówił o poświęceniu się Maryi i powierzeniu swojego życia Jej macierzyńskiej opiece. Zachęcał do odbycia indywidualnych rekolekcji przygotowujących do zawierzenia Jezusowi przez Maryję i dokonania zawierzenia. Ks. Szymon był jednym z pierwszych kierowników duchowych naszego prezydium.

Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, w której dziękowaliśmy Panu Bogu za wstawiennictwem Marki Najświętszej za opiekę oraz prosiliśmy o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich legionistów na dalsze lata życia i działalności legionowej. Na jej rozpoczęcie wszyscy, pod przewodnictwem pana organisty Grzegorza Pazika, zaśpiewali gromkim głosem dwie zwrotki hymnu legionowego. Przy słowach pieśni "Hej w górę serca, niech brzmi pieśń, A ty ją wietrze w niebo wznieś, Matce Kościoła u stóp złóż, Ten skromny wieniec wiernych dusz" został wniesiony nasz sztandar legionowy. Eucharystii przewodniczył ks. dr Krzysztof Paluch, kierownik duchowy naszego prezydium, który wygłosił także okolicznościowe Słowo Boże. W koncelebrze byli kapłani z naszej wspólnoty parafialnej i inni związani z Legionem Maryi

Po spotkaniu modlitewnym w kościele. wszyscy uczestnicy udali się do sali kolumnowej na agape przygotowaną przez legionistów. Zgromadzonym gościom została zaprezentowana w obrazach krótka kronika z dwudziestu pięciu lat działalności Prezydium. W radosnej, miłej i prawdziwie rodzinnej atmosferze legioniści mogli zacieśniać więzi towarzyskie, wymieniać się doświadczeniami w pracy apostolskiej a także nawiązywać nowe znajomości.

W ciągu dwudziestopięcioletniej działalności apostolatu wszyscy kierownicy duchowi wkładali dużo serca i zaangażowania w formację naszej grupy.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym apostolacie. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort pisał, że nie pozna się Jezusa jeśli nie zna się Jego Matki - Maryi. Ona jest Pośredniczką wszelkich łask, jest ucieczką grzeszników, pod Jej opieką nie zbłądzimy, Ona zawiedzie nas do niebios bram, jeśli tylko pozwolimy Jej działać, jeśli Jej zawierzymy i zaufamy.

 Retransmisja Mszy Świętej Jubileuszowej

Relacja wideo z Uroczystości Jubileuszu 25-lecia Legionu Maryi

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ...

Opublikowano: niedziela, 20 listopad 2022

 

W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

 

W Uroczystość Chrystusa Króla, patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza podczas Mszy św. o godz. 9.30 czterech chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów, dwóch rozpoczęło formację aspiranta, a czterech ministrantom ks. Proboszcz udzielił posługi lektora. Pozostali ministranci i lektorzy odnowili swoje przyrzeczenia wypowiadając przed całym Ludem Bożym, że będą „dalej pełnić zaszczytne zadania pobożnie, pilnie i radośnie”.

Podczas Mszy św. o godz. 11.00 do scholi dziecięcej Serduszka zostało przyjętych 9 dziewczynek. Pozostałe dziewczęta odnawiały przyrzeczenia radosnego zaangażowania się w posługę liturgiczną w naszej Parafii.

Ks. Proboszcz gratulował nowo przyjętym do LSO oraz do scholki życząc im między innymi wytrwałości i radości z pełnionej służby przy ołtarzu. Nie zabrakło także słów wdzięczności względem rodziców, którzy wkładają wiele wysiłku, by umożliwić swoim dzieciom uczestnictwo w tej grupie parafialnej.

 Zapraszamy do galerii - Msza św. o godz. 9.30

Zapraszamy do galerii - Msza św. o godz. 11.00


W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata, na Mszy o godz. 19.00 grupa młodzieży z naszej parafii rozpoczęła czas przygotowania do sakramentu bierzmowania. Wobec księdza proboszcza wyrazili gotowość wejścia na tę drogę. Uczynili to w dniu, w którym z woli papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Na zakończenie Mszy św. każdy z kandydatów otrzymał Ewangelię św. Marka, by czytając i rozważając Dobrą Nowinę o Jezusie, coraz bardziej Go poznawali i naśladowali.

 Zapraszamy do galerii - Msza św. o godz. 19.00

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ...

Opublikowano: sobota, 19 listopad 2022

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

Dekret zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich 2022 ...

Opublikowano: sobota, 19 listopad 2022

 

Papież Franciszek opisuje Kościół synodalny jako „Kościół słuchający”, w którym każdy może nauczyć się czegoś od drugiego. Dzieje się tak wtedy, gdy biskup wsłuchuje się w głos swoich diecezjan, proboszcz w głos swoich parafian, gdy potrafimy słuchać siebie nawzajem w duchu odpowiedzialności za tę cząstkę Kościoła, która została nam nie tylko dana, ale także zadana. Słuchając się nawzajem, lepiej słyszymy głos Ducha Świętego.

 

 

Takie zadanie postawiłem naszemu Kościołowi diecezjalnemu, zwołując trzy lata temu III Synod Archidiecezji Lubelskiej. Jest to synod słuchania wiernych, będących na mocy chrztu i bierzmowania aktywnym podmiotem misji Kościoła. Wierni świeccy mają być nie obserwatorami czy widzami, ale prawdziwymi uczestnikami, tymi, którzy mają także ważną misję do wypełnienia.

Misję słuchania siebie nawzajem, ale także wyrażania opinii motywowanych miłością do Kościoła powszechnego, archidiecezji oraz parafii, spełniają parafialne rady duszpasterskie. Przewodzący im proboszcz lub rektor, stojący jednocześnie na czele wspólnoty, powinien nieść w swoim sercu piękny obraz nakreślony przez Ojca Świętego. Duszpasterz idzie z ludźmi, czasem z przodu, czasem w środku, czasem z tyłu. Wierni świeccy posiadają nadprzyrodzony zmysł wiary pomagający im znaleźć nowe drogi rozwoju lub odnaleźć drogę utraconą.

W związku z upływającą pięcioletnią kadencją parafialnych rad duszpasterskich dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie byli ich członkami i w ten sposób poszukiwali dróg odnowy i ożywienia swoich wspólnot. Zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, na podstawie statutu i regulaminu wyborów, zarządzam wybory do parafialnych rad duszpasterskich na kadencję od 1 stycznia 2023 do 1 stycznia 2028.

W związku z powyższym ustalam następujący kalendarz wyborczy:

30 października – podanie do wiadomości wiernych, w ogłoszeniach duszpasterskich, treści niniejszego dekretu oraz zasad zgłaszania kandydatur
26 listopada – ostateczny termin składania kandydatur do proboszcza
27 listopada – ogłoszenie listy kandydatów i poinformowanie wiernych o sposobie i miejscu głosowania
4 grudnia – głosowanie
11 grudnia – ogłoszenie wyników wyborów
27 grudnia – ostatni dzień składania odwołań do Kurii Metropolitalnej
8 stycznia – zaprzysiężenie rad parafialnych
31 stycznia – termin przekazania list członków rad do kancelarii Kurii Metropolitalnej i dziekana

Na wszystkie działania, które są świadectwem współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, który jest naszym domem, Duszpasterzom i Wiernym Świeckim z serca błogosławię.

+ Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski

104. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę ...

Opublikowano: środa, 09 listopad 2022

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

W piątek, 11 listopada, obchodzić będziemy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyrażamy wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy ofiarą swojego życia, pióra, słowa i pieśni wywalczyli Wolną i Niepodległą Polskę. Niech to będzie dzień pogłębionej refleksji nad naszym patriotyzmem.

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny została odprawiona o godz. 9:00 na której wraz z całą wspólnotą parafialną modliliśmy się o pomyślność, Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

Różaniec św. Józefa ...

Opublikowano: niedziela, 06 listopad 2022

Zapraszamy mężczyzn do włączenia się w „Różaniec św. Józefa”, czyli Różę Żywego Różańca, w której mężowie modlą się za swoje żony, lub też mężczyźni nieżonaci o dobrą żonę. Zapraszamy do podjęcia tej modlitwy na pół roku, z możliwością przedłużenia. Aby powstała Róża Różańcowa potrzebne jest 20 osób.

Chętnych mężczyzn prosimy o zgłaszanie się w zakrystii po Mszach św., w kancelarii lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Włączenie się w „Różę” związane jest z zobowiązaniem do codziennego rozważania tajemnicy różańcowej i odmówienia jednej dziesiątki różańca. Przez cały miesiąc jest rozważana ta sama tajemnica; w kolejne miesiące rozważane są kolejne tajemnice różańcowe. Odmawiając jeden dziesiątek różańca i rozważając tylko jedną tajemnicę, członek „Róży” ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały różaniec, ponieważ złożona z 20 osób „Róża” rzeczywiście odmawia cały różaniec. Bardzo istotny jest wspólnotowy wymiar „Róży”.

Odmawiając dziesiątek różańca na daną intencję, należy też pamiętać o intencjach pozostałych członków „Róży”, aby w ten sposób wspierać ich modlitwę naszą modlitwą. Wtedy też mamy pewność, że i nasza intencja jest wspierana modlitwą pozostałych członków Róży.

Warto pamiętać o obietnicy Pana Jezusa zapisanej w Ewangelii wg św. Mateusza: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Czytaj więcej: Różaniec św. Józefa...

Imieniny Ks. Karola Milewskiego SCJ

Opublikowano: piątek, 04 listopad 2022

Drogi księże Karolu
z okazji imienin pragniemy

złożyć bardzo serdeczne życzenia
obfitych Bożych łask

oraz samych radosnych chwil!
Niech Duch Święty
opromienia swym światłem

każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie
Twoim Przyjacielem,

a Maryja Matka kapłanów
niech przygarnia Cię do swego serca.

 

Parafianie

W piątek 4 listopada, w czasie Mszy św. o godz. 18.00 modliliśmy się w intencji
Ks. Karola Milewskiego SCJ z okazji jego imienin.
Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych złożyli drogim Solenizantowi życzenia.

Zapraszamy do galerii

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych ...

Opublikowano: wtorek, 01 listopad 2022

2 listopada Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne.

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 30 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są następujące warunki:

 1. Stan łaski uświęcającej (jeśli jej brak - Spowiedź sakramentalna).
 2. Przyjęcie Komunii Św.
 3. Modlitwa w intencjach Papieża (czyli nie za Niego, ale w tych intencjach jakie On wyznacza - nie trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić w sobie takie pragnienie i odmówić dowolną modlitwę).
 4. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
 5. Spełnienie dzieła naznaczonego odpustem zupełnym. (jeśli tym dziełem jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy to należy również odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”)

 

W naszej parafii Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00

Uroczystość Wszystkich Świętych ...

Opublikowano: poniedziałek, 31 październik 2022

Płomienie i kwiaty to widzialne znaki tego co niewidzialne: tęsknoty, żalu i spóźnionych pojednań. To wszystko czyni z listopada wyjątkowy czas do rozmyślań nad tajemnicą śmierci i zmartwychwstania.

Jednak 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem radości. Kościół wspomina tych, którzy osiągnęli zbawienie, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje ich jako przykład życia zgodnego z duchem Ewangelii. Odwiedzając nasze cmentarze przybliżmy sobie prawdę o świętych obcowaniu, to znaczy o wspólnocie z naszymi poprzednikami w drodze do nieba. Pamiętajmy, że w tym dniu my, jako katolicy, mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

W naszej parafii porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.

Po Mszy św. o godz. 17.00 zapraszamy na nieszpory za zmarłych.

 

ODPUST ZA WIERNYCH ZMARŁYCH

Odpustu zupełnego, który może zostać ofiarowany wyłącznie za dusze w czyśćcu, udziela się wiernemu, który:

 1. w poszczególnych dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz, i przynajmniej w myśli pomodli się za zmarłych;
 2. w dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych nawiedzi pobożnie kościół lub kaplicę i odmówi tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 1. Stan łaski uświęcającej (jeśli jej brak - spowiedź sakramentalna).
 2. Przyjęcie Komunii Św.
 3. Modlitwa w intencjach papieża (czyli nie za Niego, ale w tych intencjach jakie On wyznacza - nie trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić w sobie takie pragnienie i odmówić dowolną modlitwę).
 4. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
 5. Spełnienie dzieła naznaczonego odpustem zupełnym (jeśli tym dziełem jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy to należy również odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”).